Syndicate content

Bratsbergbanen

Apr 25
0

Trenger hjelp for å redde Bratsbergbanen

Sun, 04/25/2010 - 07:59 — F.R.R.

Vi trenger all hjelp for å redde Bratsbergbanen. Det er meningsløst å legge ned et høyst levende togtilbud i en tid der alle sier de skal satse på jernbanen.

Skriv epost til samferdselsministeren, Magnhild Meltveit Kleppa

Meld deg inn i gruppen på Facebook, Bratsbergbanen

(more...)

Apr 14
1

Papir er fortsatt det viktigste

Wed, 04/14/2010 - 19:37 — F.R.R.

Jeg var på stiftelsesmøtet for Folkeaksjonen for Bratsbergbanen, der interimstyret hadde gjort jobben sin på Facebook og eget nettsted. Hele aksjonen startet kanskje med en egen gruppe på Facebook. 

Og underveis ble det hele tiden referert til internett, for meg en helt naturlig tankegang. Så begynte protestene, for en stor del av de fremmøtte hadde ikke noe forhold til dette elektroniske nettet. De leste aviser, - papirutgaven. 

(more...)