Syndicate content

Aktualitet

Aug 03
0

Troverdighetsproblem: Politikk overstyrer forskning

Tue, 08/03/2010 - 07:52 — F.R.R.

Biodrivstoff skulle redde oss fra global oppvarming. Men stadig flere forskningsresultater peker i retning av at biodrivstoff heller kan forverre enn forbedre utslippene, dersom hele prosessen tas med i regnestykket. Det passer EU dårlig, som har vedtatt at 10% av alt drivstoff skal være biologisk før 2020. Da kveles de kritiske røster.

(more...)

Aug 02
2

Hva når ikke lenger økonomien kan smøres med olje?

Mon, 08/02/2010 - 07:45 — F.R.R.

I Hellas er det et underskudd i forhold til bruttonasjonalprodukt på ca 15%, i Irland nesten like høyt, i Storbritannia nesten 12%. Norge har overskudd, - takket være oljen.

Men oljen er på hell (den må være på hell også av hensyn til klodens fremtid), gassen kan ikke kompensere for inntektene. Og når vi tar bort oljeinntektene i Norge, ser vi at statsbudsjettet for 2010 går med 154 milliarder i underskudd, eller 13 milliarder i måneden, eller 400 millioner kroner, - pr dag. 

(more...)

Aug 01
2

I Need To Be a Macho Man

Sun, 08/01/2010 - 21:07 — F.R.R.

Stereotypiene florerer. Beskjedne menn blir ikke likt under jobbintervjuer. I en artikkel i tidsskriftet Psychology of Men and Masculinity slår forskerne fast at under ellers like vilkår vil en beskjeden mann stille dårligere enn både pågående menn og beskjedne kvinner. Beskjedenhet hos en mann vil av arbeidsgivere oppfattes som et tegn på svakhet.

(more...)

Aug 01
1

Natur, eller bekvemmelighet

Sun, 08/01/2010 - 11:43 — F.R.R.

(more...)

Jul 15
4

Projeksjon av vår egen ondskap

Thu, 07/15/2010 - 22:47 — F.R.R.

Er vår krig mot terror en projeksjon av vår egen ondskap? Tanken er ikke utenkelig. For om vi ikke klarer å skape et bilde av den andre som ond, monstrøs, ubarmhjertig og djevelsk, blir vi nødt til å møte vår egen ondskap, vår egen djevelskap. Og vi har ingen å skylde på.

(more...)

Dec 29
0

GSM-koden er hacket, mobilnettet kan avlyttes

Tue, 12/29/2009 - 20:30 — F.R.R.

Karsten Nohl har dekodet GSM-algoritmen, den algoritmen som brukes for å gjøre 80% av mobiltelefonsamtalene i verden private. Rundt seg hadde han et team av 24 hackere, og arbeidet med å knekke koden startet i august.

Sikkerheten i GSM-nettet fungerer ved at telefoner og basestasjoner skifter frekvenser konstant. Nohl hevder at om man har denne koden (tilgjengelig online) samt en laptop med to nettverkskort, er det bare nødvendig med 15 minutters arbeid for å sette opp en "lyttestasjon".

(more...)

Dec 26
0

Revejakt blir igjen tema i Storbritannia

Sat, 12/26/2009 - 12:43 — F.R.R.

Statsminister Brown går til frontalangrep på opposisjonen for å ville gjeninnføre det klassiske revejakten med hunder i Storbritannia. Dette er et klassespørsmål, sier sosialdemokratene til forslaget fra David Cameron om å igjen tillate revejakten. 

(more...)

Dec 23
4

Mennesket er seg selv likt, 2000 år etter Jesus i krybben

Wed, 12/23/2009 - 23:51 — F.R.R.

 Herodes visste ikke hvilket guttebarn som var Jesus, så han drepte alle under 2 år i Betlehem. Trolig dreier det seg om 20 småbarn, en katastrofe for dem som ble rammet, og en stor katastrofe etter datidens målestokk. Men Josef og Maria hadde tatt med seg Jesusbarnet og flyktet til Egypt.

(more...)

Dec 23
0

"Get Together", for ensomhet dreper

Wed, 12/23/2009 - 19:00 — F.R.R.

"Get Together heter det britiske tiltaket mot ensomhet. Og særlig er det aktuelt i julehøytiden, for da er det ingen steder å gjemme seg for ensomheten. Det er tiden for familie og venner, og kontrasten blir uendelig stor til dem som ikke har noen rundt seg.

På de britiske øyene, jeg kjenner ikke tallene fra Norge, vil en tredjedal over 60 år ikke snakke med familie eller en venn en gang i uka, og så mange som en av ti opplever en slik samtale sjeldnere enn en gang pr måned.

(more...)