Syndicate content

Forskning

Nov 26
1

Plast uten olje og gass

Thu, 11/26/2009 - 18:48 — F.R.R.

 
Det har lyktes forskere å produsere vanlig plast uten bruk av olje og gass. De molekylene som plasten er bygget av, polymerer, kan nå lages gjennom en et-trinns gjæringsprosess med bakgrunn i biologisk materiale, basert på en spesiell stamme av bakterien E-coli. Det har vært gjort tidligere gjennom en fler-trinns prosess, men denne nye prosessen gjør at plast laget på denne måten blir kommersielt omsettelig.

(more...)

Nov 25
0

Avgasser fra bensin øker aggresjon

Wed, 11/25/2009 - 21:33 — F.R.R.

 Riktignok dreier det seg om studier på rotter, men i utgangspunktet er det ikke usannsynlig at det samme gjelder mennesker: Avgasser fra bensin skaper mer aggressivitet. Det gjelder gass fra blyholdig og blyfri bensin, men også eksos fra bensin.

Rottene som ble utsatt for gasser fra bensin, slik mennesker blir på bensinstasjoner eller i tett trafikk, fikk en signifikant mer aggressiv holdning, og hadde også flere reelle angrep, enn rotter som fikk leve i frisk luft.  Det er en studie ved universitetet i Kairo som viser dette, gjennomført av Amal Kinawy. 

(more...)

Nov 22
0

Vi trenger ikke penger

Sun, 11/22/2009 - 16:42 — F.R.R.

 Faktisk kan det være nesten helsefarlig å ha litt på kontoen, dersom vi skal mistolke en rekke undersøkelser. Nylig ble det publisert en studie fra universitetet i Warwick og universitetet i Manchester som konkluderte med at det er 32 ganger bedre med psykoterapi enn mer penger i lomma. Og enda mer imponerende blir rådene til politikerne: Vær mindre opptatt av økomisk vekst hos den enkelte, og sørg heller for større bevilgninger til psykiatrisk behandling.

(more...)

Nov 07
0

Fingerlengden forteller hvor sosial du er

Sat, 11/07/2009 - 13:45 — F.R.R.

Arter som i fosterlivet utsettes for store mengder mannlige kjønnshormoner, androgener, blir mer konkurransepreget og promiskuøse. Arter som utsettes for mindre androgener blir roligere og trofaste.

Dette avspeiles på fingerlengden. Dersom 4 finger (regnet fra tommelen) er relativt lang sammenlignet med 2 finger, har androgenpåvirkningen vært stor. Dersom 4 finger er relativt sett kortere enn 2 finger har androgenpåvirkningen vært mindre, og arten skal være mer egnet i sosiale sammenhenger.

(more...)