Syndicate content

Forskning

Aug 01
2

I Need To Be a Macho Man

Sun, 08/01/2010 - 21:07 — F.R.R.

Stereotypiene florerer. Beskjedne menn blir ikke likt under jobbintervjuer. I en artikkel i tidsskriftet Psychology of Men and Masculinity slår forskerne fast at under ellers like vilkår vil en beskjeden mann stille dårligere enn både pågående menn og beskjedne kvinner. Beskjedenhet hos en mann vil av arbeidsgivere oppfattes som et tegn på svakhet.

(more...)

Jul 06
2

Flerkulturelle erfaringer øker kreativiteten

Tue, 07/06/2010 - 08:24 — F.R.R.

De som opplever forskjellige kulturer utviser større kreativitet. Det er hovedkonklusjonen i en studie publisert i Personality and Social Psychology Bulletin.

Tre studier som vurderte studenter som hadde oppholdt seg i utlandet (annen kultur enn deres egen) opp mot studenter som bare hadde holdt seg i hjemlandet, viser at de studentene som hadde opplevd en annen kultur utviste mer kreativitet i tester enn de som hadde oppholdt seg i en en-kultur. Den utviste kreativiteten var vesentlig i studentenes tilpasningsdyktighet til virkeligheten.

(more...)

Jul 05
0

Å lyve er en (gunstig?) biologisk egenskap

Mon, 07/05/2010 - 10:59 — F.R.R.

Løgnen stresser oss. Men den er en viktig del av vår biologi, og kan i mange sammenhenger være både nødvendig og gunstig. I utviklingshistorien har den en klar funksjon.

(more...)

Jun 06
0

"Kan jeg?" er bedre enn "Jeg kan!"

Sun, 06/06/2010 - 20:52 — F.R.R.

De som lurer på om de klarer en bestemt oppgave gjør det vanligvis bedre enn de som sier til seg selv at de vil klare en bestemt oppgave. Det å stille seg spørsmålet ser ut til å øke motivasjonen for å lykkes. 

(more...)

May 28
2

Psykopati kan skyldes organiske hjerneforandringer

Fri, 05/28/2010 - 06:06 — F.R.R.

Psykopati kjennetegnes ved at personen har manglende empati, kombinert med en god evne til å lese andre menneskers tanker, behov og intensjoner. En ny studie peker på at akkurat disse trekkene er de samme som det som kan oppstå ved en skade i frontallappen i hjernen.

(more...)

May 24
0

Ny Maya-metropol "avdekket" i Sentral-Amerika

Mon, 05/24/2010 - 15:38 — F.R.R.

Maya-sivilisasjonen bredte seg over det meste av Sentral-Amerika på sin storhetstid fra år 250 til år 900, med sammenbrudd først når spanjolene la under seg områdene. Nå er en ny stor by avdekket i Belize ved hjelp av den teknikken som kalles LIDAR, Light Detection and Ranging. Byen var kjent fra før, men viser seg å være mye større enn tidligere antatt.

(more...)

May 21
1

Arbeidsliv: Put on a Happy Face

Fri, 05/21/2010 - 20:05 — F.R.R.

Stress på arbeidsplassen koster britene 260 milliarder kroner pr år, og tap av 70 millioner arbeidsdager. Og trykket på arbeidstakere har økt på grunn av finanskrisen, som gjør flere arbeidsplasser usikre.

Britain’s leading mental-health charity, Mind, has launched a “Mental Health at Work” awareness campaign, after news that workplace stress is costing UK businesses £26 billion and 70 million working days every year. 

(more...)

May 15
0

Psykiske problemer i barndommen medfører økonomiske tap

Sat, 05/15/2010 - 07:08 — F.R.R.

Psykiske problemer i barndommen som depresjon og rus (og sikkert flere) forfølger personen gjennom resten av livet også når det gjelder økonomi. En studie publisert i Social Science & Medicine slår fast at barn som har problemer har mindre sannsynlighet for å bli gift, har i gjennomsnitt lavere utdannelse, og har en inntekt i gjennomsnitt 20% lavere enn barn som ikke har hatt slike problemer.

(more...)

May 13
0

Kan Twitter erstatte meningsmålinger?

Thu, 05/13/2010 - 19:59 — F.R.R.

Det er faktisk mulig, dersom vi skal ta resultatene fra Carnegie Mellon Universitetet, en studie som skal presenteres i 25 mai i år på  Association for the Advancement of Artificial Intelligence's International Conference on Weblogs and Social Media. Og det gjelder ikke bare Twitter, men sosiale medier i sin alminnelighet, forutsatt at de er levende.

(more...)

May 11
0

Ansikt til ansikt gjør oss lykkeligere enn Facebook

Tue, 05/11/2010 - 20:05 — F.R.R.

Ingenting slår virkelig, real life, kontakt med andre mennesker. Et "lykkebarometer" testet i 16 land konkluderer med at 40% sier at det å treffe sine kjære etter en arbeidsdag gjorde dem lykkelige. Som kontrast sier bare 5% av de spurte at online-kontakt med venner gjorde dem lykkeligst.

Nothing makes us happier than our families and loved ones, a new study shows, with face-to-face socializing beating reaching out to people online hands down.

(more...)