Syndicate content

Internett

Sep 27
7

Nyheter på nett en flopp?

Tue, 09/27/2011 - 07:41 — F.R.R.

En undersøkelse fra internett-rating selskapet Nielsen forteller at amerikanere i USA bruker bare 2,6% av sin tid på internett til å lese nyheter, mens det meste av tiden brukes på blogger og sosiale medier. Nå vil ofte både sosiale medier og blogger formidle nyheter, men for de tradisjonelle nyhetsmediene er dette dyster lesing.

Og enda verre blir det når et allerede lavt tall for online-nyhetslesing faller. I 2008 hadde 64% av amerikanere mellom 18 og 24 år lest en nettavis minst en gang siste år. I 2009 hadde dette tallet falt til 54%.

Det er Tony Rogers som forteller dette, og han understreker at kravet var at de bare skulle ha lest en nettavis en, 1, gang siste året, og likevel var tallet så lavt. 

(more...)

Apr 14
1

Papir er fortsatt det viktigste

Wed, 04/14/2010 - 19:37 — F.R.R.

Jeg var på stiftelsesmøtet for Folkeaksjonen for Bratsbergbanen, der interimstyret hadde gjort jobben sin på Facebook og eget nettsted. Hele aksjonen startet kanskje med en egen gruppe på Facebook. 

Og underveis ble det hele tiden referert til internett, for meg en helt naturlig tankegang. Så begynte protestene, for en stor del av de fremmøtte hadde ikke noe forhold til dette elektroniske nettet. De leste aviser, - papirutgaven. 

(more...)

Dec 23
0

Kina strammer internett-sensuren

Wed, 12/23/2009 - 18:27 — F.R.R.

 Kina har alerede den tøffeste internett-sensuren i verden, kjent som "Great Firewall of China". Nettsteder som  Youtube, Facebook, Twitter samt en rekke bloggsteder og nettaviser er allerede stengt ut. Nå forlanger kinesiske myndigheter at alle domener skal registreres hos myndighetene for ikke å bli sperret. 

(more...)