Syndicate content

samfunn

Dec 08
0

Jagland to blame

Tue, 12/08/2009 - 08:48 — F.R.R.

 
Norske arrangører river seg i håret etter fredsprisvinner Barack Obamas mange kanselleringer i forbindelse med fredsprisen. Han blir kalt arrogant.

Problemet er vel heller at Jagland og Nobelkomiteen i en slags synsk festrus har tildelt feil mann prisen, noe Obama har sett. Det han har sett er at ved i minst mulig grad å bli identifisert med denne prisen før han har kommet igang med sitt program, desto mindre er hans mer øker hans sjanser for å skape mer fred.

(more...)

Dec 07
2

CO2-paradoks

Mon, 12/07/2009 - 08:25 — F.R.R.

 
CO2-utslippene som følge av klimatoppmøtet i København tilsvarer hele Marokkos utslippp i 2006. 140 private jetfly bidrar til dette, og FN har regnet ut at toppmøtet vil "avgi" mer enn 40 tusen tonn CO2, før vi tar med i regningen all biltrafikken fra hele Europa til den danske hovedstaden.

(more...)

Dec 06
0

Fredsfyrsten kommer

Sun, 12/06/2009 - 11:05 — F.R.R.

 Advendtstid er ventetid. Fredsfyrsten skal komme. Vanligvis er det Jesus, men denne gangen heter han Obama. Og han ender ikke i en stall, men i stedet i Det Norske Hus, rett fra Det Hvite Hus.

(more...)

Dec 03
3

Global oppvarming: Adapt or die. Verdens største folkevandringer

Thu, 12/03/2009 - 22:32 — F.R.R.

 Vi diskuterer og diskuterer, men gjør lite. Det er oppsummeringen av vår måte å møte klimaendringene på. Verden krangler om hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og om noe i det hele tatt skal gjøres. Men endringene kommer, og mennesket må gjøre som naturen ellers: tilpasse oss, eller dø. 

Om vår kultur da overlever, for ikke alle er sikre på det. Konsekvensene av en global oppvarming blir dramatiske, og Seth Bohrenstein i The Guardian summerer opp noe av de tilpasningene vi må gjøre:

(more...)

Nov 29
0

Minareter: Begynnelsen på en revolusjon

Sun, 11/29/2009 - 21:32 — F.R.R.

 - Folkeavstemningen i Sveits er trolig historisk. Den passer inn i en trend vi så under valget til Europa-parlamentet: en kraftig høyredreining. Det er lett å tolke den som et uttrykk for grums i folkedypet, men i et litt større perspektiv er det heller mangel på høyreekstremisme som er er slående.... Hans Rustad... 

Document.no: Begynnelsen på en revolusjon

(more...)