Syndicate content

samfunn

May 01
0

Det handler mer om hva vi hører, enn om hva politikerne sier

Sat, 05/01/2010 - 15:40 — F.R.R.

Når vi mottar og fortolker et politisk budskap handler det mer om hva vi hører, enn hva politikerne faktisk sier. Det finnes stadig mer dokumentasjon på at vi hører det vi vil høre. Studien publisert i British Medical Journal, gjengitt på Science Daily, forklarer hvorfor det er mulig for grupper av velinformerte personer å høre vidt forskjellig budskap.

(more...)

Apr 25
0

Trenger hjelp for å redde Bratsbergbanen

Sun, 04/25/2010 - 07:59 — F.R.R.

Vi trenger all hjelp for å redde Bratsbergbanen. Det er meningsløst å legge ned et høyst levende togtilbud i en tid der alle sier de skal satse på jernbanen.

Skriv epost til samferdselsministeren, Magnhild Meltveit Kleppa

Meld deg inn i gruppen på Facebook, Bratsbergbanen

(more...)

Apr 16
1

Climate Matters

Fri, 04/16/2010 - 20:45 — F.R.R.

(more...)

Apr 05
0

India lovfester rett til grunnskole

Mon, 04/05/2010 - 11:51 — F.R.R.

Vi tar det for gitt, barns rett til grunnskoleutdanning. India har nå vedtatt en lov som skal sikre barn i alderen 6-14 skolegang. I 7 år har loven vært debattert før den ble vedtatt. 

Som andre fattige land har mange foreldre ikke sett seg råd til å koste skole på barna, som i stedet arbeider i familiebedrifter og fabrikker. Private skoler har i store deler av India vært det eneste alternativet for foreldre som ønsket utdanning for barna, og de har vært for dyre. 

(more...)

Apr 03
0

Økohumanisme

Sat, 04/03/2010 - 17:54 — F.R.R.

Økohumanisme politisk definert av Leslaw Michnowski

(more...)

Apr 02
1

Hva mennesket er redd for, er det døden?

Fri, 04/02/2010 - 08:47 — F.R.R.

Vi tar det for gitt at det er døden mennesket frykter mest, slik det har blitt oss fortalt, og slik vi tror. Psykiateren Yalom mener at den eksistensielle angsten for døden er selve drivkraften bak psykisk lidelse. Men er det døden vi burde frykte mest?

(more...)

Mar 31
2

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Wed, 03/31/2010 - 17:20 — F.R.R.

Så får jeg stadig spørsmål om hvorfor jeg har valgt meg et mini-parti som Miljøpartiet De Grønne, fremfor å jobbe politisk i et av de større partiene for mine synspunkter. Oppsummert kan jeg bare svare følgende:

(more...)

Dec 29
0

GSM-koden er hacket, mobilnettet kan avlyttes

Tue, 12/29/2009 - 20:30 — F.R.R.

Karsten Nohl har dekodet GSM-algoritmen, den algoritmen som brukes for å gjøre 80% av mobiltelefonsamtalene i verden private. Rundt seg hadde han et team av 24 hackere, og arbeidet med å knekke koden startet i august.

Sikkerheten i GSM-nettet fungerer ved at telefoner og basestasjoner skifter frekvenser konstant. Nohl hevder at om man har denne koden (tilgjengelig online) samt en laptop med to nettverkskort, er det bare nødvendig med 15 minutters arbeid for å sette opp en "lyttestasjon".

(more...)

Dec 23
0

"Get Together", for ensomhet dreper

Wed, 12/23/2009 - 19:00 — F.R.R.

"Get Together heter det britiske tiltaket mot ensomhet. Og særlig er det aktuelt i julehøytiden, for da er det ingen steder å gjemme seg for ensomheten. Det er tiden for familie og venner, og kontrasten blir uendelig stor til dem som ikke har noen rundt seg.

På de britiske øyene, jeg kjenner ikke tallene fra Norge, vil en tredjedal over 60 år ikke snakke med familie eller en venn en gang i uka, og så mange som en av ti opplever en slik samtale sjeldnere enn en gang pr måned.

(more...)

Dec 17
0

Mønsteret utpeker seg: Kina er problemet

Thu, 12/17/2009 - 22:36 — F.R.R.

 Kina, og flere andre fra u-landsgruppen, nekter under klimatoppmøtet i København å la seg kontrollere av uavhengige observatører. USA og vestlige land mener på sin side at en avtale uten gjennomsiktighet er en avtale uten verdi. 

(more...)