Syndicate content

samfunn

Oct 17
0

Pause for å ta deg inn? Ikke nødvendigvis

Sun, 10/17/2010 - 18:16 — F.R.R.

De fleste har hørt det: Studenter som stresser før eksamen, andre som arbeider lange dager, eller de som brenner sitt lys i begge ender, får ofte høre at de må ta en pause for å ta seg inn igjen. De får høre at en fridag, en kaffepause, musikk og andre adspredelser gjør at de kommer sterkere tilbake. For de er jo fysisk utslitt.

(more...)

Sep 02
5

Over 50? Da foretrekker du negative historier om ungdommen

Thu, 09/02/2010 - 20:19 — F.R.R.

Ved å lese negative historier om ungdommen, får eldre ofte et slags løft i egen selvfølelse. 

When given a choice, older people prefer to read negative news, rather than positive news, about young adults, a new study suggests. In fact, older readers who chose to read negative stories about young individuals

Science Daily

(more...)

Sep 01
2

5x5: Ekspressbussen går alltid

Wed, 09/01/2010 - 09:04 — F.R.R.

Det er vanskelig å komme seg utenom Oslo. Hovedstad, men like mye et nav i norsk virkelighet. Det er ikke slik som mannen fra Vest-Telemark sa når han kom tilbake fra tigerstaden: Godt å være heime, for eg trivst ikkje i periferien. 

(more...)

Aug 07
6

Blir vi vant til mastene?

Sat, 08/07/2010 - 08:15 — F.R.R.

Blir vi vant til kraftmaster? Spørsmålet stilles i Aftenposten i dag. Jeg tror ikke det. Og i alle fall ikke for turister, som ser området for første gang.

Jeg tok bildet av Gaustatoppen over for å bruke det i en profilering. Men mastene i forgrunnen ødelegger inntrykket. Jeg må forkaste bildet til min bruk, eller manipulere bort mastene, noe som er uredelig.

(more...)

Aug 03
0

Troverdighetsproblem: Politikk overstyrer forskning

Tue, 08/03/2010 - 07:52 — F.R.R.

Biodrivstoff skulle redde oss fra global oppvarming. Men stadig flere forskningsresultater peker i retning av at biodrivstoff heller kan forverre enn forbedre utslippene, dersom hele prosessen tas med i regnestykket. Det passer EU dårlig, som har vedtatt at 10% av alt drivstoff skal være biologisk før 2020. Da kveles de kritiske røster.

(more...)

Aug 02
2

Hva når ikke lenger økonomien kan smøres med olje?

Mon, 08/02/2010 - 07:45 — F.R.R.

I Hellas er det et underskudd i forhold til bruttonasjonalprodukt på ca 15%, i Irland nesten like høyt, i Storbritannia nesten 12%. Norge har overskudd, - takket være oljen.

Men oljen er på hell (den må være på hell også av hensyn til klodens fremtid), gassen kan ikke kompensere for inntektene. Og når vi tar bort oljeinntektene i Norge, ser vi at statsbudsjettet for 2010 går med 154 milliarder i underskudd, eller 13 milliarder i måneden, eller 400 millioner kroner, - pr dag. 

(more...)

Aug 01
2

I Need To Be a Macho Man

Sun, 08/01/2010 - 21:07 — F.R.R.

Stereotypiene florerer. Beskjedne menn blir ikke likt under jobbintervjuer. I en artikkel i tidsskriftet Psychology of Men and Masculinity slår forskerne fast at under ellers like vilkår vil en beskjeden mann stille dårligere enn både pågående menn og beskjedne kvinner. Beskjedenhet hos en mann vil av arbeidsgivere oppfattes som et tegn på svakhet.

(more...)

Aug 01
1

Natur, eller bekvemmelighet

Sun, 08/01/2010 - 11:43 — F.R.R.

(more...)

Jul 15
4

Projeksjon av vår egen ondskap

Thu, 07/15/2010 - 22:47 — F.R.R.

Er vår krig mot terror en projeksjon av vår egen ondskap? Tanken er ikke utenkelig. For om vi ikke klarer å skape et bilde av den andre som ond, monstrøs, ubarmhjertig og djevelsk, blir vi nødt til å møte vår egen ondskap, vår egen djevelskap. Og vi har ingen å skylde på.

(more...)

Jul 08
0

Hva gjør noen til en terrorist (engelsk)

Thu, 07/08/2010 - 23:07 — F.R.R.

(more...)