Syndicate content

klima

Oct 26
0

Mer energieffektive enn noen gang

Tue, 10/26/2010 - 08:49 — F.R.R.

Britene har aldri vært mer energieffektive enn i dag. De er mer enn tre ganger mer energieffektive nå enn i 1880-årene, og enda mer effektive i forhold til den industrielle revolusjonen. Men samtidig forbruker hver brite tre ganger mer energi nå enn dengang, slik at klimaeffektene av utslipp bare øker.

(more...)

Apr 16
1

Climate Matters

Fri, 04/16/2010 - 20:45 — F.R.R.

(more...)

Apr 02
1

Hva mennesket er redd for, er det døden?

Fri, 04/02/2010 - 08:47 — F.R.R.

Vi tar det for gitt at det er døden mennesket frykter mest, slik det har blitt oss fortalt, og slik vi tror. Psykiateren Yalom mener at den eksistensielle angsten for døden er selve drivkraften bak psykisk lidelse. Men er det døden vi burde frykte mest?

(more...)

Dec 20
4

Tenketank for klima

Sun, 12/20/2009 - 09:51 — F.R.R.

 Klimamøtet i København feilet. Kanskje ikke helt, men det er vanskelig å se hvordan dette nå skal gå videre. Både på grunn av det, men også fordi klimaendringene kommer enten mennesker klarer å bremse dem eller ikke, er det nå på tide å få en politikk som kan tilpasse oss endringene mest mulig. Det er på tide med en ny tenketank, som kan hjelpe oss til å tilpasse oss på alle samfunnsområder, for alt og alle vil berøres. 

(more...)

Dec 18
0

Konsensus kan bety utvanning

Fri, 12/18/2009 - 19:25 — F.R.R.

 Konsensus er motstykket til majoritetsavgjørelser. Det er en prosess mot et mål som alle kan forenes om, og der også mindretallets hensyn blir i varetatt. Det er en slik utvikling vi nå ser i København, der det kanskje ender opp med en konsensus. 

(more...)

Dec 17
0

Mønsteret utpeker seg: Kina er problemet

Thu, 12/17/2009 - 22:36 — F.R.R.

 Kina, og flere andre fra u-landsgruppen, nekter under klimatoppmøtet i København å la seg kontrollere av uavhengige observatører. USA og vestlige land mener på sin side at en avtale uten gjennomsiktighet er en avtale uten verdi. 

(more...)

Dec 17
1

København: Et gigantisk politisk havari

Thu, 12/17/2009 - 09:42 — F.R.R.

Mirakelet skjer neppe. Det blir ingen klimaavtale i København, i alle fall ikke en avtale som vil ha noen betydning i forhold til de utfordringer verdens ledere så for seg når konferansen startet. Det var stor enighet om viktigheten av tiltak, det var liten enighet om hva, hvordan og når. Verdens ledere svikter.

(more...)

Dec 14
6

Ingen avtale bedre enn en dårlig avtale

Mon, 12/14/2009 - 16:57 — F.R.R.

 
Mens det brenner et blått lys for en endelig avtale under klimakonferansen i København begynner panikken å bre seg for at konferansen skal bli resultatløs. Det er store sprik, og store interessekonflikter, og om disse forskjellige standpunktene skal forenes blir det en så utvannet avtale at den ikke er egnet til mer enn å fortsette utviklingen som i dag. 

(more...)

Dec 13
2

Kostnad og alternativkostnad

Sun, 12/13/2009 - 16:58 — F.R.R.

 Mens vi vanligvis tenker på økonomi som inntekter og kostnader, er det innenfor beslutningteori et begrep som er vel så viktig, nemlig begrepet alternativkostnad. Alternativkostnad er kostnadene dersom man velger ikke å ta en bestemt kostnad. 

(more...)

Dec 10
0

Pacific Calling Copenhagen

Thu, 12/10/2009 - 21:51 — F.R.R.

(more...)