Syndicate content

kreativitet

Jul 06
2

Flerkulturelle erfaringer øker kreativiteten

Tue, 07/06/2010 - 08:24 — F.R.R.

De som opplever forskjellige kulturer utviser større kreativitet. Det er hovedkonklusjonen i en studie publisert i Personality and Social Psychology Bulletin.

Tre studier som vurderte studenter som hadde oppholdt seg i utlandet (annen kultur enn deres egen) opp mot studenter som bare hadde holdt seg i hjemlandet, viser at de studentene som hadde opplevd en annen kultur utviste mer kreativitet i tester enn de som hadde oppholdt seg i en en-kultur. Den utviste kreativiteten var vesentlig i studentenes tilpasningsdyktighet til virkeligheten.

(more...)