Syndicate content

Økonomi

Sep 02
12

To Beat The Market Is Not Enough

Fri, 09/02/2011 - 18:59 — F.R.R.

To beat the market is not enough. Today the index in Oslo went down 2,77%, my holdings 0,27%. Still I am not satisfied.

The reason for trading is not about beating the market. It is about making money. That is a truth even for a small-scale trader as myself. I will have to do better. 

(more...)

Aug 02
2

Hva når ikke lenger økonomien kan smøres med olje?

Mon, 08/02/2010 - 07:45 — F.R.R.

I Hellas er det et underskudd i forhold til bruttonasjonalprodukt på ca 15%, i Irland nesten like høyt, i Storbritannia nesten 12%. Norge har overskudd, - takket være oljen.

Men oljen er på hell (den må være på hell også av hensyn til klodens fremtid), gassen kan ikke kompensere for inntektene. Og når vi tar bort oljeinntektene i Norge, ser vi at statsbudsjettet for 2010 går med 154 milliarder i underskudd, eller 13 milliarder i måneden, eller 400 millioner kroner, - pr dag. 

(more...)

May 21
1

Arbeidsliv: Put on a Happy Face

Fri, 05/21/2010 - 20:05 — F.R.R.

Stress på arbeidsplassen koster britene 260 milliarder kroner pr år, og tap av 70 millioner arbeidsdager. Og trykket på arbeidstakere har økt på grunn av finanskrisen, som gjør flere arbeidsplasser usikre.

Britain’s leading mental-health charity, Mind, has launched a “Mental Health at Work” awareness campaign, after news that workplace stress is costing UK businesses £26 billion and 70 million working days every year. 

(more...)

Dec 13
2

Kostnad og alternativkostnad

Sun, 12/13/2009 - 16:58 — F.R.R.

 Mens vi vanligvis tenker på økonomi som inntekter og kostnader, er det innenfor beslutningteori et begrep som er vel så viktig, nemlig begrepet alternativkostnad. Alternativkostnad er kostnadene dersom man velger ikke å ta en bestemt kostnad. 

(more...)