Syndicate content

psykologi

Jun 30
1

Mindfulness er

Thu, 06/30/2011 - 11:56 — F.R.R.

To the point: Tre bilder fra et foredrag. Å være mindful er så lett at en liten gutt kan lære det, men så vanskelig at selv en gammel mann ikke kan være det. 

(more...)

Oct 17
0

Pause for å ta deg inn? Ikke nødvendigvis

Sun, 10/17/2010 - 18:16 — F.R.R.

De fleste har hørt det: Studenter som stresser før eksamen, andre som arbeider lange dager, eller de som brenner sitt lys i begge ender, får ofte høre at de må ta en pause for å ta seg inn igjen. De får høre at en fridag, en kaffepause, musikk og andre adspredelser gjør at de kommer sterkere tilbake. For de er jo fysisk utslitt.

(more...)

May 15
0

Psykiske problemer i barndommen medfører økonomiske tap

Sat, 05/15/2010 - 07:08 — F.R.R.

Psykiske problemer i barndommen som depresjon og rus (og sikkert flere) forfølger personen gjennom resten av livet også når det gjelder økonomi. En studie publisert i Social Science & Medicine slår fast at barn som har problemer har mindre sannsynlighet for å bli gift, har i gjennomsnitt lavere utdannelse, og har en inntekt i gjennomsnitt 20% lavere enn barn som ikke har hatt slike problemer.

(more...)