Syndicate content

Politikk

Oct 29
0

CERN ville investere 1 milliard i Norge, regjeringen glemte å svare

Fri, 10/29/2010 - 06:13 — F.R.R.

CERN shiva

CERN ville investere en millliard i datalagring i Norge. Forespørselen begynte sin vandring i norske departementer, og ingen tok ansvar for å svare. Nå vurderer CERN Spania og Finland i stedet. 

CERN står bak utviklingen av WWW, og var utgangspunktet for gjennombrudd for IT-utviklingen i Norge fra 1970-tallet. 

(more...)

Aug 02
2

Hva når ikke lenger økonomien kan smøres med olje?

Mon, 08/02/2010 - 07:45 — F.R.R.

I Hellas er det et underskudd i forhold til bruttonasjonalprodukt på ca 15%, i Irland nesten like høyt, i Storbritannia nesten 12%. Norge har overskudd, - takket være oljen.

Men oljen er på hell (den må være på hell også av hensyn til klodens fremtid), gassen kan ikke kompensere for inntektene. Og når vi tar bort oljeinntektene i Norge, ser vi at statsbudsjettet for 2010 går med 154 milliarder i underskudd, eller 13 milliarder i måneden, eller 400 millioner kroner, - pr dag. 

(more...)

May 20
0

På Notodden bestemmer ikke de folkevalgte

Thu, 05/20/2010 - 06:27 — F.R.R.

Et partilag i Arbeiderpartiet binder representantene i kommunestyret til å stemme mot sin overbevisning. Partilaget som har mange nok medlemmer til å styre, gjør det klart at eksklusjoner blir resultatet dersom kommunestyrerepresentantene stemmer etter sin overbevisning i viktig skolesak.

(more...)

May 01
0

Det handler mer om hva vi hører, enn om hva politikerne sier

Sat, 05/01/2010 - 15:40 — F.R.R.

Når vi mottar og fortolker et politisk budskap handler det mer om hva vi hører, enn hva politikerne faktisk sier. Det finnes stadig mer dokumentasjon på at vi hører det vi vil høre. Studien publisert i British Medical Journal, gjengitt på Science Daily, forklarer hvorfor det er mulig for grupper av velinformerte personer å høre vidt forskjellig budskap.

(more...)

Apr 03
0

Økohumanisme

Sat, 04/03/2010 - 17:54 — F.R.R.

Økohumanisme politisk definert av Leslaw Michnowski

(more...)

Mar 31
2

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Wed, 03/31/2010 - 17:20 — F.R.R.

Så får jeg stadig spørsmål om hvorfor jeg har valgt meg et mini-parti som Miljøpartiet De Grønne, fremfor å jobbe politisk i et av de større partiene for mine synspunkter. Oppsummert kan jeg bare svare følgende:

(more...)

Dec 22
0

Forandring utenfra eller innenfra

Tue, 12/22/2009 - 23:38 — F.R.R.

Do you pray for the Senators, Dr. Hale?
someone asked the chaplain.

No, I look at the Senators
and pray for the country.

Edward Everett Hale

Etter et mislykket klimatoppmøte i København, vil jeg gjerne bytte ut "Senators" med "Political leaders" og "country" med "world".

Jeg ser på verdens ledere, og ber for verden.

(more...)

Dec 13
2

Kostnad og alternativkostnad

Sun, 12/13/2009 - 16:58 — F.R.R.

 Mens vi vanligvis tenker på økonomi som inntekter og kostnader, er det innenfor beslutningteori et begrep som er vel så viktig, nemlig begrepet alternativkostnad. Alternativkostnad er kostnadene dersom man velger ikke å ta en bestemt kostnad. 

(more...)

Dec 10
0

Mr President, Not Bad in an Awkward Situation

Thu, 12/10/2009 - 19:03 — F.R.R.

(more...)

Dec 06
0

Fredsfyrsten kommer

Sun, 12/06/2009 - 11:05 — F.R.R.

 Advendtstid er ventetid. Fredsfyrsten skal komme. Vanligvis er det Jesus, men denne gangen heter han Obama. Og han ender ikke i en stall, men i stedet i Det Norske Hus, rett fra Det Hvite Hus.

(more...)