Syndicate content
Aug 07
6

Blir vi vant til mastene?

Sat, 08/07/2010 - 08:15 — F.R.R.

Blir vi vant til kraftmaster? Spørsmålet stilles i Aftenposten i dag. Jeg tror ikke det. Og i alle fall ikke for turister, som ser området for første gang.

Jeg tok bildet av Gaustatoppen over for å bruke det i en profilering. Men mastene i forgrunnen ødelegger inntrykket. Jeg må forkaste bildet til min bruk, eller manipulere bort mastene, noe som er uredelig.

(more...)

Aug 05
2

Fruktose får kreftceller til å dele seg

Thu, 08/05/2010 - 19:12 — F.R.R.

Mens alle kreftceller trives godt med alle typer sukker, er det særlig fruktose som får kreftceller til å dele seg. Leskedrikker og andre sukkerholdige søtningsmidler inneholder som regel store mengder fruktose blandet med vanlig glukose.

(more...)

Aug 03
0

Troverdighetsproblem: Politikk overstyrer forskning

Tue, 08/03/2010 - 07:52 — F.R.R.

Biodrivstoff skulle redde oss fra global oppvarming. Men stadig flere forskningsresultater peker i retning av at biodrivstoff heller kan forverre enn forbedre utslippene, dersom hele prosessen tas med i regnestykket. Det passer EU dårlig, som har vedtatt at 10% av alt drivstoff skal være biologisk før 2020. Da kveles de kritiske røster.

(more...)

Aug 02
2

Hva når ikke lenger økonomien kan smøres med olje?

Mon, 08/02/2010 - 07:45 — F.R.R.

I Hellas er det et underskudd i forhold til bruttonasjonalprodukt på ca 15%, i Irland nesten like høyt, i Storbritannia nesten 12%. Norge har overskudd, - takket være oljen.

Men oljen er på hell (den må være på hell også av hensyn til klodens fremtid), gassen kan ikke kompensere for inntektene. Og når vi tar bort oljeinntektene i Norge, ser vi at statsbudsjettet for 2010 går med 154 milliarder i underskudd, eller 13 milliarder i måneden, eller 400 millioner kroner, - pr dag. 

(more...)

Aug 01
2

I Need To Be a Macho Man

Sun, 08/01/2010 - 21:07 — F.R.R.

Stereotypiene florerer. Beskjedne menn blir ikke likt under jobbintervjuer. I en artikkel i tidsskriftet Psychology of Men and Masculinity slår forskerne fast at under ellers like vilkår vil en beskjeden mann stille dårligere enn både pågående menn og beskjedne kvinner. Beskjedenhet hos en mann vil av arbeidsgivere oppfattes som et tegn på svakhet.

(more...)