Syndicate content
Nov 10
0

IEA: Ny rapport, men er den manipulert?

Tue, 11/10/2009 - 20:27 — F.R.R.

Det Internasjonale Energibyrået har lagt frem sin nye rapport, der byrået forsøker å forutse utviklingen på energifronten frem til 2030. Og budskapet er fortsatt økende etterspørsel etter både råolje og naturgass. Dersom det styres på en annen måte enn i dag, vil etterspørselen øke med 40% i forhold til 2007. Og det skjer samtidig med at dagens kjente oljekilder tørker ut.

(more...)

Nov 09
0

Påbygg på lastebiler reduserer drivstofforbruk med 7,5%

Mon, 11/09/2009 - 21:52 — F.R.R.

Dersom lastebiler påmonteres en "hale" på ca 2 meter, slik at den får form som akter på en båt, reduseres drivstofforbruk, og også CO2-utslipp, med 7,5%. Det er nederlandske PART (Platform for Aerodynamic Road Transport) som har vist dette.

Først lot de en lastebil kjøre et år uten påbygget, eller "halen", deretter kjørte den et år med halen påmontert. Grunnen er betydelig bedrede aoerodynamiske forhold. Målsettingen er imidlertid ikke 7,5%, men 20% reduksjon i drivstofforbruket, og PART arbeider derfor videre med flere løsninger.

(more...)

Nov 09
0

Språkdagen: Hvorfor har vi regler for språk?

Mon, 11/09/2009 - 15:26 — F.R.R.

Kvar går grensa mellom rett og gale i språket og mellom godt og dårleg språk? Kva er vitsen med normer for språk og språkbruk, og kvar kjem normene frå? Er dei til hjelp eller plage? Språkdagen 11. november handlar om korleis og kvifor språknormer veks fram.

Språkdagen er ein årleg konferanse som set søkjelys på ulike sider ved norsk språk og bruken av norsk i ulike samanhengar. Språkdagen vart arrangert for første gong i 2007

- Regjeringen

(more...)

Nov 09
0

Korrupsjon: 10.000 billiarder kroner

Mon, 11/09/2009 - 13:57 — F.R.R.

FN anslår at korrupsjon koster verdens regjeringer nesten 1000 milliarder pund i året, omsatt til kroner skulle det bli omlag 10 ganger så mye. Tallene kommer frem under en FN-konferanse i Qatar for å utarbeide en handlingsplan for å bekjempe korrupsjonen.

Pengene hvitvaskes, eller settes i fond/kontoer som er vanskelig å kontrollere. Dessuten vil flere av de viktigste landene ikke gi FN innsyn, slik at mørketallene er store. Kina og Russland er blant de landene som vil begrense anti-korrupsjonarbeidet.

- BBC

(more...)

Nov 09
0

Svineinfluensa i Afghanistan: Utlendingene får skylden

Mon, 11/09/2009 - 10:44 — F.R.R.

Svineinfluensaen har for alvor slått til i Afghanistan. Landet har bedt om 11 millioner vaksinedoser fra WHO, men kan bare regne med å få 500.000. De to siste ukene har i alt 10 personer mistet livet som følge av influensaen, alle i Kabul. 

Noen mener at Karzai overdriver faren ved influensaen for å unngå protester mot presidentvalget. Han har selv også bidratt til å rote det til for seg ved at han i en tale refererte til svineinfuensaen som akkurat det, ikke H1N1 som den egentlig heter.

(more...)