Syndicate content
Nov 13
0

Rabies (hundegalskap) dreper 55.000 mennesker hvert år

Fri, 11/13/2009 - 22:08 — F.R.R.

 
De fleste dødsfallene skjer i Asia. Det er Asian Rabies Expert Bureau som melder dette, samtidig som de arbeider med strategier for å redusere dette antallet, blant annet gjennom bedre vaksinasjonsprogram.

- Journal Online

Norge er rabiesfritt, med strenge karantenebestemmelser for innførsel av hunder. 

(more...)

Nov 13
0

Mindre avskoging i Brasil. Solheim fornøyd

Fri, 11/13/2009 - 17:17 — F.R.R.

 Det siste årets avskoging i Brasil er det laveste siden målingene startet på slutten av 80-tallet. Likevel gikk ble 7000 skog kvadratkilometer borte.Miljø- og utviklingsminister uttrykker at dette er utrolig gledelig, og regjeringen peker på at nedgangen er på 46% fra i fjor.  

(more...)

Nov 12
0

Folk som klager ender i hemmelige fengsler

Thu, 11/12/2009 - 19:38 — F.R.R.

 
De kommer fra hele Kina inn til de store byene for å klage på lovbrudd, overgrep, svindel, og offentlig korrupsjon og maktmisbruk. Siden 2003 har de blitt møtt med å bli kastet i hemmelige fengsler, "black prisons, som kinesiske myndigheter benekter at eksisterer. Dette fremgår av en ny rappport fra Human Rights Watch, der konklusjonen er at bevisene for eksistensen av slike forvaringsanstalter er så overveldende at de uten tvil eksisterer.

(more...)

Nov 12
0

Klimaendringer får betydning for norsk kulturarv

Thu, 11/12/2009 - 18:55 — F.R.R.

Smelting av isbreer og snøfonner i høyfjellet har ført til nye funn av arkeologisk materiale som har ligget bevart under isen.  -Nå opplever vi at isbreene trekker seg tilbake, og ut av isen dukker det opp kulturminner som vi må sikre for ettertiden, sa Heidi Sørensen. Hun viste til prosjektet ”Klimapark 2469”, som er et formidlings, forsknings- og verdiskapningsprosjekt knyttet til klimaendringer, kulturminner og høyfjellsnatur.

På Nobels Fredsenter

(more...)