Syndicate content
Nov 18
0

"Peak Oil", og så "Peak Uranium"

Wed, 11/18/2009 - 21:04 — F.R.R.

 
Mens verden ser på atomkraft som et alternativ til at oljetoppen er nådd, og at miljøet ikke tåler mer fossilt brensel, nærmer verden seg et fall i uranproduksjonen. Allerede i 2013 når verden toppen i uranproduksjon, og deretter vil produksjonen falle om det ikke oppdages nye, - og store, forekomster.

(more...)

Nov 18
2

Legemiddelfirmaet Pfizer: Forskningsjuks i stor stil

Wed, 11/18/2009 - 19:01 — F.R.R.

 
Et av verdens største legemiddelfirmaer, Pfizer, er avslørt i enormt juks med forskningsresultater. Det dreier seg om legemiddelet Neurontin, et middel mot epilepsi, men som firmaet markedsfører også for andre tilstander. Kun 12 av 20 forskningsrapporter er offentliggjort, og av disse er 8 manipulert for å få "ønskede" resultater.

(more...)

Nov 18
0

Temperaturstigning på 6 grader før 2100

Wed, 11/18/2009 - 07:23 — F.R.R.

 
Det har vært spekulert omkring hvor stor temperaturstigningen vil bli om verden fortsetter dagens utvikling, og tall opp mot 6 grader har vært nevnt. Nå slår vitenskapsmenn at kursen på en slik temperaturøkning er sannsynlig.

Temperaturøkningen vil ikke bli jevnt fordelt, og får umiddelbart størst konsekvenser for pol-områdene. Men uansett vil følgene bli at store deler av jorden som i dag befolkes vil bli ubeboelig for mennesker. Forandringene vil bli så store at de truer den menneskelige sivilisasjon slik vi kjenner den.

(more...)

Nov 17
0

Israel godkjenner 900 nye leiligheter på okkupert område

Tue, 11/17/2009 - 22:01 — F.R.R.

 
Det dreier seg om bosettinger i en forstad til Jerusalem, Gilo. USA hadde på forhånd appellert om at denne byggingen ikke ble igangsatt, i tråd med at president Obama tidligere har satt frem krav om at nye bosettinger på okkupert område er uakseptabelt.

Vedtaket har skapt raseri i Washington og hos den britiske regjeringen, som i uvanlig skarpe ordelag fordømmer vedtaket.

Israel velger å trosse USA, og sier at de behandler søknader om bosettinger i Jerusalem på samme måte som om det var i Tel Aviv.  

(more...)

Nov 16
0

Mødre mot klimaendringer

Mon, 11/16/2009 - 19:06 — F.R.R.

Dersom våre barn visste det som vi vet ville de handle. Burde ikke også du gjøre det?

Dette er budskapet til kampanjen "Moms Against Climate Change" i en kampanje rettet mot klimakonferansen i København 6 desember. Ved siden av en film (under), har de laget et nettsted der de samler bilder av barn på en vegg som så skal presenteres for politikerne under klimakonferansen.

(more...)