Syndicate content
Nov 26
2

Amerikanske myndigheter hjalp Microsoft med Windows 7

Thu, 11/26/2009 - 07:26 — F.R.R.

 
På en høring ble det bekreftet at det nasjonale sikkerhetsbyrået i USA (NSA) arbeidet tett sammen med Microsoft omkring utviklingen av Windows 7. Byrået skal ha sørget for bedre sikkerhet, og at operativsystemet kunne holde den standard som var ønskelig.

(more...)

Nov 25
0

Avgasser fra bensin øker aggresjon

Wed, 11/25/2009 - 21:33 — F.R.R.

 Riktignok dreier det seg om studier på rotter, men i utgangspunktet er det ikke usannsynlig at det samme gjelder mennesker: Avgasser fra bensin skaper mer aggressivitet. Det gjelder gass fra blyholdig og blyfri bensin, men også eksos fra bensin.

Rottene som ble utsatt for gasser fra bensin, slik mennesker blir på bensinstasjoner eller i tett trafikk, fikk en signifikant mer aggressiv holdning, og hadde også flere reelle angrep, enn rotter som fikk leve i frisk luft.  Det er en studie ved universitetet i Kairo som viser dette, gjennomført av Amal Kinawy. 

(more...)

Nov 22
0

Urangruver inn i vernesonen for Grand Canyon

Sun, 11/22/2009 - 20:32 — F.R.R.

 
Det canadiske gruveselskapet Dennison Mines har skapt storm i USA fordi selskapet vil gjenoppta utvinning av uran i gruver rett nord for Grand Canyon. Området ligger innenfor vedtatt buffersone for nasjonalparken. United States' Bureau of Land Management er nå stevnet for retten av tre miljøorganisasjoner. 

Gruveselskapet regner med å ta ut 335 tonn uran daglig, og selskapet vil sysselsette 32 personer. Selskapet er svært lønnsomt, og kunne utbetale 300 millioner kroner til eierne de første 9 måneder i år. 

(more...)

Nov 22
0

Solbrønner gir energi hele året

Sun, 11/22/2009 - 19:12 — F.R.R.

 Solbrønnen Sunwell er en dansk oppfinnelse som gjør det mulig å lagre solvarme slik at energien kan benyttes hele året. Oppfinnelsen, som er en varmeakkumulator, har vært patentert, men den danske ingeniøren N. K. Knudsen frigir nå patentet for videre utvikling og bruk. Prototypen har vært i drift i 15 år.

Ingenøren skriver om dette:

(more...)

Nov 19
0

Opiater gir vekst av cancer

Thu, 11/19/2009 - 21:29 — F.R.R.

Flere og flere studier fra 2002 og til i dag bekrefter at vanlige smertestillende preparater i opiatgruppen, særlig morfin, stimulerer krefceller til vekst og spredning. 2 nye studier viser at ved å skjerme lunkecancer-celler fra opiater reduseres både vekst, innfiltrering o spredning av canceren.

(more...)