Syndicate content
Nov 29
0

Iran utvider atomprogrammet

Sun, 11/29/2009 - 20:49 — F.R.R.

Iran kunngjør i dag at landet vil starte i alt ti nye anlegg for anriking av uran.  Dette skjer to dager etter en nærmest enstemmig fordømmelse av Irans atomaktiviteter, en fordømmelse alle stormaktene stod bak. 

Det vdreier seg om ti anlegg på størrelse med det anlegget som nå har utløst den sterke kritikken av Iran, Natanz, og myndighetene i Iran sier at arbeidet vil starte i løpet av to måneder. President Amadinejad deltok på dagens kabinettmøte.

(more...)

Nov 29
0

Tall om CO2

Sun, 11/29/2009 - 13:20 — F.R.R.

 Det er ikke vanskelig, men likevel kan det se ut som om det oppfattes som for vanskelig for politikere og opinion. John Sterman forteller i siste National Geographic at verden er som et badekar, der vi fyller mer opp enn avløpet kan ta unna.

(more...)

Nov 28
0

Dansker skal grave fram arabisk by

Sat, 11/28/2009 - 10:29 — F.R.R.

 
Byen ble forlatt i 1920, og den har siden blitt slukt av ørkenen. Nå skal danske arkeologer grave fram havnebyen Al Zubara i Qatar. Tanken er at byen skal bli en arkeologisk park for hele regionen og komme på Unescos liste over verdens kulturminner. 

I ly av debatten om Muhammed-tegningene har København universitet utviklet særlig kompetanse på islamsk arkeolgi, og også inngått denne avtalen om utgraving. Prosjektet vil vare gå over 10 år, og sysselsette flere titalls arkeologer. 

(more...)

Nov 27
0

Forslag om ny offentlighetslov i Danmark stenger journalister ute

Fri, 11/27/2009 - 07:23 — F.R.R.

 
En rekke avslørende historier i dansk presse ville ikke blitt skrevet dersom forslaget til ny offentlighetslov hadde vært vedtatt, frykter danske journalister. Loven vil gi myndighetene større mulighet for å skjerme dokumenter både fra offentlighet og presse. Og kritisk undersøkende journalistikk vil i mange tilfeller bli umuliggjort.

(more...)

Nov 26
1

Plast uten olje og gass

Thu, 11/26/2009 - 18:48 — F.R.R.

 
Det har lyktes forskere å produsere vanlig plast uten bruk av olje og gass. De molekylene som plasten er bygget av, polymerer, kan nå lages gjennom en et-trinns gjæringsprosess med bakgrunn i biologisk materiale, basert på en spesiell stamme av bakterien E-coli. Det har vært gjort tidligere gjennom en fler-trinns prosess, men denne nye prosessen gjør at plast laget på denne måten blir kommersielt omsettelig.

(more...)