Syndicate content
May 21
1

Arbeidsliv: Put on a Happy Face

Fri, 05/21/2010 - 20:05 — F.R.R.

Stress på arbeidsplassen koster britene 260 milliarder kroner pr år, og tap av 70 millioner arbeidsdager. Og trykket på arbeidstakere har økt på grunn av finanskrisen, som gjør flere arbeidsplasser usikre.

Britain’s leading mental-health charity, Mind, has launched a “Mental Health at Work” awareness campaign, after news that workplace stress is costing UK businesses £26 billion and 70 million working days every year. 

(more...)

May 20
0

Ny teknologi for journalistikk, men yngre ignorerer nyheter

Thu, 05/20/2010 - 19:51 — F.R.R.

Dette er overskriften på et blogginnlegg på About.com. Tony Rogers har meninger om papirmedier og elektroniske medier, men han mener diskusjonen kan bli ganske irrelevant når det gjelder journalistikk. For det store problemet er at stadig færre yngre engasjerer seg i nyheter.

(more...)

May 20
0

På Notodden bestemmer ikke de folkevalgte

Thu, 05/20/2010 - 06:27 — F.R.R.

Et partilag i Arbeiderpartiet binder representantene i kommunestyret til å stemme mot sin overbevisning. Partilaget som har mange nok medlemmer til å styre, gjør det klart at eksklusjoner blir resultatet dersom kommunestyrerepresentantene stemmer etter sin overbevisning i viktig skolesak.

(more...)

May 18
0

Oljesikkerhet anno 2010, Norge.

Tue, 05/18/2010 - 07:15 — F.R.R.

Norsk oljevirksomhet anno 2010: "Sikkerhetsarbeidet er liksom et ark som ligger ved". Og de fleste arbeidsoperasjonene påbegynnes før sikkerhetstiltakene er på plass.
Og om dette påpekes får ansatte beskjed om at de skader mulighetene for oljeboring i nord-områdene.

Dette er Petroleumstilsynets rapport, gjengitt i Aftenposten i dag.

Betryggende? Kanskje er vi ikke bedre enn BP var i Mexico-gulfen, men at det er noe som bare sies for ikke å skade det norske oljeeventyret?

(more...)

May 15
0

Psykiske problemer i barndommen medfører økonomiske tap

Sat, 05/15/2010 - 07:08 — F.R.R.

Psykiske problemer i barndommen som depresjon og rus (og sikkert flere) forfølger personen gjennom resten av livet også når det gjelder økonomi. En studie publisert i Social Science & Medicine slår fast at barn som har problemer har mindre sannsynlighet for å bli gift, har i gjennomsnitt lavere utdannelse, og har en inntekt i gjennomsnitt 20% lavere enn barn som ikke har hatt slike problemer.

(more...)