Syndicate content
May 26
0

Jeg har arbeidet i hagen, - det har gjort meg klokere

Wed, 05/26/2010 - 20:17 — F.R.R.

Om ikke klokere, så har kanskje hukommelsen min blitt bedre. Det er fordi det i naturlig jord finnes en bakterie som heter Mycobacterium vaacae som jeg da puster inn, eller får i meg på annet vis. Og denne bakterien gjør at jeg lærer bedre og mere.

(more...)

May 24
0

Antenneproblemer kan ødelegge for 4G mobilnett

Mon, 05/24/2010 - 17:44 — F.R.R.

Danske erfaringer med fjerde generasjonsmobilnett viser at antenneproblemer kan hindre brukeren i å oppnå de hastigheter selve nettet kan tilby. Doble antenner er en forutsetning for den maksimale hastigheten, men de er så følsomme at selv brukeren kan komme til å skygge for signalene. 

Modtagelsen er stærkt svingende, og det er brugerne selv, der står i vejen for signalet, viser de foreløbige konklusioner af de felttest, som Aalborg Universitet og antennevirksomheden Molex gennemførte i november

(more...)

May 24
0

Ny Maya-metropol "avdekket" i Sentral-Amerika

Mon, 05/24/2010 - 15:38 — F.R.R.

Maya-sivilisasjonen bredte seg over det meste av Sentral-Amerika på sin storhetstid fra år 250 til år 900, med sammenbrudd først når spanjolene la under seg områdene. Nå er en ny stor by avdekket i Belize ved hjelp av den teknikken som kalles LIDAR, Light Detection and Ranging. Byen var kjent fra før, men viser seg å være mye større enn tidligere antatt.

(more...)

May 23
0

Pinse i Telemark 2010, 22 mai

Sun, 05/23/2010 - 08:27 — F.R.R.

Dårlig lyd, der Tinfos overdøver det meste. Jeg starter i Flatdal, så går jeg gjennom Kirkeparken på Notodden, før jeg ender ved Tinfos der vannet nå slippes på grunn av stor snøsmelting og vannføring. Fossen er like imponerende hver gang dette skjer, men mine kommentarer drukner i bulderet fra fossen.

(more...)

May 23
0

Under tvang skal du bo i Hjartdal

Sun, 05/23/2010 - 07:15 — F.R.R.

Om du ikke kan eller vil bo i Hjartdal i Telemark, vil kommunen selge huset ditt på tvangssalg. Bo- og driveplikt er kjent når det gjelder gårdsbruk. Hjartdal kommune har innført boplikt også når det gjelder vanlige boliger.

(more...)