Nov 19

Substitusjonsbehandling, LAR og heroin

Thu, 11/19/2009 - 21:47 — F.R.R.

Når vi nå vet at opiater stimulerer vekst av cancer, er min umiddelbare tanke hva vi gjør med opiatmisbrukere som settes på såkalt substitusjonsbehandling med metadon eller Subutex. Begge stoffene tilhører opiatgruppen, og selv om morfin er det opiatet som er mest undersøkt i forbindelse med cancer, gjelder funnene opiater i sin alminnelighet.

Stoffmisbrukere har en overdødelighet nesten uansett dødsårsaker, også av cancer. Opiatmisbrukere øker sin egen kreftrisiko gjennom sitt misbruk. Men når behandlingen da blir å tilføre andre opiater (erstatning) som også er opiater, fortsetter en slags "legal" risikoøkning for kreft.

Det har vært en økende forståelse for at terskelen for å få substisjonsbehandling med metadon eller Subutex stadig skal bli lavere, og den blir lavere, ved siden av at det tilbys stadig yngre misbrukere. Det stilles mindre krav til forslk på rusfrihet uten substitusjonsbehandling. Og i tillegg pågår debatten om heroin bør gis på resept.

Det er en overdosedødelighet i gruppen av dem som ikke får erstatning i forhold til gruppen som får erstatning.Men det er overdødelighet, for ved å sette folk på langvarig substitusjonsbehandling øker vi dødeligheten av kreft hos disse.

Jeg sier ikke at vi skal slutte med substitusjonsbehandling, men vi skal kanskje være mer forsiktig med å påføre klientene denne dødeligheten uten at rusfrihet på andre måter har blitt prioritert først. Og klientene bør informeres om risikoen når de tror at de får et medikament som i utgangspunktet vurderes som lite farlig.

(more...)

Comments

Caden Slater (not verified) says:

Thank you friend for sharing about Substitution treatment, LAR and heroin and eradicate cancer as well. Didn't knew that there has been a growing understanding that the threshold for substitution treatment with Metadone or Subutex will still be lower.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.