Nov 13

Mindre avskoging i Brasil. Solheim fornøyd

Fri, 11/13/2009 - 17:17 — F.R.R.

 Det siste årets avskoging i Brasil er det laveste siden målingene startet på slutten av 80-tallet. Likevel gikk ble 7000 skog kvadratkilometer borte.Miljø- og utviklingsminister uttrykker at dette er utrolig gledelig, og regjeringen peker på at nedgangen er på 46% fra i fjor.  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier at dette er utrolig gledelig. Det er utvilsomt et resultat av målrettet politisk satsing og vilje til gjennomføring, til tross for at mange av tiltakene har vært omstridt nasjonalt. Solheim sier også: - Dette viser at Brasil mener alvor med å holde sine løfter til verdenssamfunnet om kraftig å redusere ødeleggelsen av regnskogen i Amazonas.Amazonasfondet er en nyskapende brasiliansk mekanisme med to formål: Fondet gir verdenssamfunnet mulighet til å belønne resultater. Samtidig representer det et nyskapende samarbeid mellom myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv for å sikre at belønning for skogbevaring kommer de som bidrar til bevaringen til gode. Den norske støtten til Amazonasfondet er knyttet til oppnådde resultater og disse gode målingene vil stimulere til videre innsats.Brasils miljøvernminister Carlos Minc, som i går møtte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, sa at Norges bidrag til Amazonasfondet utvilsomt har bidratt til dette positive resultatet, selv om det fortsatt er i oppstartingsfasen.- Pressemelding fra regjeringenNettstedet mongabay.com studerer avskogingen i Brasil mer inngående. og legger utviklingen frem grafisk på vedlagt illustrasjon.Bildet viser klart at avskogingen har blitt mindre, slik som regjeringen også forteller i sin pressemelding. I motsetning til hva mange tror er det imidlertid ikke stor-skala dyrking som står for det meste av avskogingen. Det meste blir borte til beiteland, samt ved at relativt små bønder utvider sitt område for å overleve under pressede konkurranseforhold. Verdens økende etterspørsel etter kjøtt, særlig storfekjøtt, er altså hovedmotoren bak avskogingen i Amazonas.Blogg: Vil avskogingen øke igjen?

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.