Nov 12

Folk som klager ender i hemmelige fengsler

Thu, 11/12/2009 - 19:38 — F.R.R.

 
De kommer fra hele Kina inn til de store byene for å klage på lovbrudd, overgrep, svindel, og offentlig korrupsjon og maktmisbruk. Siden 2003 har de blitt møtt med å bli kastet i hemmelige fengsler, "black prisons, som kinesiske myndigheter benekter at eksisterer. Dette fremgår av en ny rappport fra Human Rights Watch, der konklusjonen er at bevisene for eksistensen av slike forvaringsanstalter er så overveldende at de uten tvil eksisterer.

Since 2003, large numbers of Chinese citizens have been held incommunicado for days or months in secret, unlawful detention facilities. These facilities, known informally as "black jails" (???) or "black houses" (???),are created and used primarily by local and provincial officials to detain petitioners who come to Beijing and provincial capitals seeking redress for complaints that are not resolved at lower levels of government. Public security officials in Beijing and other cities have not intervened to close the jails and, in at least some instances, have directly assisted black jail operators. 

Det er lang tradisjon for at de som opplever overgrep og urettferdighet lokalt bringer saken frem til sentrale myndigheter. For å stoppe denne strømmen har myndighetene tatt i bruk hemmelige fengsler som ren avskrekking. Her settes klagerne inn, de utsettes for fysisk vold, seksuelt misbruk, nektes medisinsk hjelp, og frastjeles eiendeler. Oppholdene kan vare  mange måneder. Rapporten legger frem dokumentasjon fra 38 personer som har opplevd disse fengslene etter at de bare forsøkte å legge frem saker der de etter loven hadde rett. I stedet for oppreisning, ender de opp i en enda verre situasjon.

HRW mener Obama er forpliktet til å ta opp bruddene på menneskerettighetene i sitt besøk til Kina senere, og mener dette blir en prøvesten på hans engasjement. Samtidig vil kinesiske myndigheter se på dette besøket som en prøve på hvor langt de kan gå i forhold til brudd på menneskerettighetene uten at det får internasjonale konsekvenser.

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.