Nov 10

IEA: Ny rapport, men er den manipulert?

Tue, 11/10/2009 - 20:27 — F.R.R.

Det Internasjonale Energibyrået har lagt frem sin nye rapport, der byrået forsøker å forutse utviklingen på energifronten frem til 2030. Og budskapet er fortsatt økende etterspørsel etter både råolje og naturgass. Dersom det styres på en annen måte enn i dag, vil etterspørselen øke med 40% i forhold til 2007. Og det skjer samtidig med at dagens kjente oljekilder tørker ut.De sorte feltene på figuren er kjente oljefelt. Den blå delen er oljefelt som gjenstår å bli utnyttet, eller som i følge rapporten ennå ikke er funnet.Her er de mørke feltene produsjon på felt som er i drift, det gule er felt som ikke er utnyttet, eller som ennå ikke er oppdaget. Om utviklingen fortsetter uten endring vil det være en økning i gassforbruket tilsvarende 4 ganger det Russland i 2007 leverer. Russland er Europas største gassleverandør. De nye feltene som finnes må være nesten like store som den samlede verdensprodusjonen i 2007.Dersom det ikke gjøres snarlige grep av verdens stater, og utviklingen blir som skissert over, sier IEA følgende: Vi er på vei mot en global temperaturøkning på 6 grader Celcius, med økende energipriser. Gass kan spille en forbigående rolle mot en verden basert på mindre fossil energi. For hvert år det ikke gjøres noe med klimautfordringen fra nå og til 2030, vil de årlige omstillingskostnadene øke med 6000 billiarder kroner.Varslere: IEA underslår sannheten om hvor lite olje som finnesI følge den vanligvis etterettlige avisen "The Guardian" har en varsler fra IEA (Whistleblowers) hevdet at IEA etter press fra blant annet USA økt forventningene om hvor mye olje og gass som er igjen, samtidig som IEA har gitt ut lavere tall for veksten i forbruket enn det som er riktig. Begrunnelsen skal være frykten for at verdensøkonomien ikke ville tåle tall som er verre enn de som ble lagt frem i dag.Hovedtrekkene i den fremlagte IEA-rapporten finnes her

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.