Nov 09

Språkdagen: Hvorfor har vi regler for språk?

Mon, 11/09/2009 - 15:26 — F.R.R.

Kvar går grensa mellom rett og gale i språket og mellom godt og dårleg språk? Kva er vitsen med normer for språk og språkbruk, og kvar kjem normene frå? Er dei til hjelp eller plage? Språkdagen 11. november handlar om korleis og kvifor språknormer veks fram.

Språkdagen er ein årleg konferanse som set søkjelys på ulike sider ved norsk språk og bruken av norsk i ulike samanhengar. Språkdagen vart arrangert for første gong i 2007

- Regjeringen

Arrangementet kan følges direkte, eller i opptak, på nett-TV.

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.