Nov 07

Flaggermus i sus og dus

Sat, 11/07/2009 - 22:40 — F.R.R.

Flaggermusene får her en luksusvilla, sa statssekretær Heidi Sørensen da hun i dag sto for den offisielle åpningen av Norges første flaggermushus. Da utbyggerne oppdaget at de hadde en flaggermuskoloni i låven de skulle rive, snudde de problemet til en mulighet og bygde Norges første flaggermushus. - Utbyggerne har gjort alt for å legge til rette for at flaggermusene fortsatt skal trives, og det er en ære å bli invitert til å åpne flaggermushuset, sa Sørensen. 

Det er næringsutvikler Lahaugmoen AS på Gjelleråsen som på denne måten har lagt til rette for å ta vare på flaggermus. Da Norges største koloni av langøret flaggermus ble oppdaget i en gammel låve på området som skulle rives, ble det til erstatning for låven oppført et helt nytt, spesialutformet flaggermushus. Kjelleren er innredet for overvintring, loftet er laget for å huse en ynglekoloni og første etasje er informasjonssenter. Norsk Zoologisk Forening og Naturformidling van der Kooij er konsulenter for prosjektet.

- regjeringen

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.