Aug 01

Alkohol øker risikoen for hjerneslag

Mon, 08/01/2016 - 11:11 — F.R.R.

Det vi leser er at alkohol beskytter mot hjerte-kar sykdommer. Det vi vet er at alkoholbruk øker risikoen for hjerneslag i betydelig grad. Men det er avhengig av hvor stort konsumet er.

Pavla Kadlecová i Tjekkia har sammen med andre forskere sett på dette, publisert i tidsskriftet Stroke i januar i år. Personer som i voksenalder drikker mer enn to enheter pr dag, har 50% øket risiko for slag i alderen 60-75 år. Men også før denne alderen har de en øket risiko for slag på 35%. Utslagene er større enn for både høyt blodtrykk og diabetes.

Etter 75-års alder vil imidlertid høyt blodtrykk og diabetes igjen blir større risikofaktorer enn alkoholbruk. 

De som drikker i snitt en halv enhete alkohol om dagen, har mindre risiko enn de som ikke bruker alkohol for å få slag, men forskjellene her er ikke signifikante, hvilket betyr at de ligger innenfor det som kan være statistisk feil. Men det samsvarer med det professor David Nutt sier: Ut over 5 gram alkohol om dagen går vi inn i et skadeområde. 

(more...)