Sep 27

Nyheter på nett en flopp?

Tue, 09/27/2011 - 07:41 — F.R.R.

En undersøkelse fra internett-rating selskapet Nielsen forteller at amerikanere i USA bruker bare 2,6% av sin tid på internett til å lese nyheter, mens det meste av tiden brukes på blogger og sosiale medier. Nå vil ofte både sosiale medier og blogger formidle nyheter, men for de tradisjonelle nyhetsmediene er dette dyster lesing.

Og enda verre blir det når et allerede lavt tall for online-nyhetslesing faller. I 2008 hadde 64% av amerikanere mellom 18 og 24 år lest en nettavis minst en gang siste år. I 2009 hadde dette tallet falt til 54%.

Det er Tony Rogers som forteller dette, og han understreker at kravet var at de bare skulle ha lest en nettavis en, 1, gang siste året, og likevel var tallet så lavt. 

Kanskje er ikke den lysende fremtiden for nettaviser like lys som antatt, og kanskje må bransjen tenke mer på innhold enn tekniske løsninger? For kvalitet vil vel alltid selge, uansett papir eller nett?

(more...)

Comments

mb22 (not verified) says:

The Fairdeal Group of Companies is a fast-growing group with the ambition of helping people across Kenya build their dream homes and offices.
Furniture manufacture in Kenya
Visitors Chairs dealers
Dealers in Beds Kenya

Mallory Joaquin (not verified) says:

Taking those words outside of any relevant connection to the issue at hand of the digital book and money related catastrophe disregards the information of his life. He grew up a child in a period that took a right into methods significantly less sort to minimal ones of blended race couples. Write My Assignment For Me. He has managed his race topics. that is excessively unwanted a comparable cannot be recommended on the off chance that you blame him for bigotry on the idea of those charges.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.