Aug 21

En fireåring vet hvilke voksne som er kunnskapsrike

Sun, 08/21/2011 - 11:10 — F.R.R.

Det har vært kjent at et tre år gammelt barn vet hvilke voksenpersoner som gir de riktige svarene på spørsmål. Og barnet søker stadig tilbake til disse for å lære. Men når barnet er fire, finner det etterhvert ut hvilke voksne som svarer riktig fordi de faktisk har mye kunnskap, og hvilke voksne som svarer riktig fordi de selv har hørt svaret fra andre. 

Riktig svar er altså ikke nok for en fire-åring. Det vil helst også vite om den som har svaret rent generelt er kunnskapsrik, og det er de siste barnet stadig vil gå tilbake til for å få vite mer. Og barnet er i denne alderen i stand til å diskriminere mellom kunnskapsrike og andre, selv om begge gir riktige svar. 

Bildet er forøvrig av en fireåring. Her fra Florida i 1913, fotografert av Lewis Hines. Var du fire år gammel, var du dengang gammel nok til å selge aviser. Det barnearbeid vi fordømmer i andre verdensdler var en del av fremveksten av vår egen velstand. 

- Science Daily

(more...)

Comments

custom writing (not verified) says:

The correct answer is not enough for a four-year-old. It would also be interesting to know if the one who has the answer in general is knowledgeable, and it is the https://www.traditionessaysonline.com/ last child to ever return to know more. And, at this age, the child is able to discriminate between savvy and others, although both provide the right answers.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.