Aug 08

Rus og vold. Er det logikk i ruspolitikken?

Mon, 08/08/2011 - 13:32 — F.R.R.

Det tragiske dødsfallet i Askim synliggjør noe som kan virke som en inkonsekvent holdning til rus og rusmidler. Men alkohol er akseptert av alle, også fyll fordi det er "fest", reagerer samfunnet med straff om noen tas med 1 gram cannabis til eget bruk.

Norske tall forteller at i voldsepisoder er alkohol en ingrediens i 70-80% av tilfellene, enten vede at gjerningsmann, offer, eller begge er ruspåvirket. Dette er en akseptert risiko av vår holdning til alkohol.

Når det gjelder bruk av cannabis er det ikke statistisk mer vold i forbindelse med dette enn i en befolkning uten ruspåvirkning (norske tall, noen tall fra USA forteller om ca 3% økt risiko). Dette er likevel et rusmiddel vi velger å la være illegalt. Når det gjelder andre rusmidler som amfetamin, kokain og heroin, ligger disse et sted mellom cannabis og alkohol. 

Dersom vi endrer fokus fra vold til vinningskriminalitet blir tallene snudd opp ned. Illegale rusmidler er en del av vinningskriminaliteten i mye større grad enn alkohol er det. Men kanskje er vinningskriminaliteten også et resultat av at stoffene er illegale. 

Jeg snakker ikke om legalisering av illegale rusmidler. Jeg snakker heller ikke om forbud mot alkohol. Jeg vil bare peke på hvordan kulturelle forhold påvirker vår ruspolitikk, og at politikken ikke alltid derfor kan oppfattes som rasjonell og gjennomtenkt. 

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.