Jun 29

Alkohol er ingen spøk

Wed, 06/29/2011 - 07:33 — F.R.R.

Visst kan alkohol ha positive helseeffekter, - i svært små mengder. Litt mer alkohol enn vanlig en helg nuller ut helseeffektene effektivt. Likevel kan det vel være en trøst i disse helsegevinstene når vi ser på listen over helseskadene. For totalregnskapet for alkohol er dystert. Og det før vi har tatt med de sosiale kostnadene.

Illustrasjonene nedenfor er fra en nylig utredning publisert av den svenske regjeringen. Det spørs om alkohol ville vært det rusmiddelet som ble legalt om det i dag ble sammenlignet med noen av de rusmidlene som nå er illegale. Tyngdeloven gjelder: Det mange bruker er legalt, det perifere grupper bruker er ulovlig. 

Og så var jo det utsagnet en forenkling av problemstillingen, men likevel til ettertanke. 

Og den svenske regjeringen peker på fakta, selv om det for mange er lettvint å betegne fakta de ikke liker som "moralisme". 

(more...)

Comments

paulrcohen (not verified) says:

Hi very good web site you have established. I enjoyed reading this posting. I did want to issue a comment to tell you that the design of this site is very aesthetically pleasing. I used to be a graphic designer, now I am a copy editor in chief for a marketing firm. I have always enjoyed playing with information processing systems and am attempting to learn writing in my spare time (which there is never enough of lol).
Write my Essays

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.