Feb 20

Kvinner tilgir lettere enn menn

Sun, 02/20/2011 - 10:46 — F.R.R.

Og foreldre tilgir lettere enn sine barn. Det er en spansk studie som viser dette. Når det gjelder forskjellen mellom kjønnene, mener forskerne at det skyldes forskjeller i evnen til empati, en egenskap som er bedre utviklet hos kvinner enn hos menn. 

Det er forskjellig vektlegging av elementene i begrepet "tilgivelse" mellom menn og kvinner, der menn legger mer vekt på det å ikke bære nag, i min omskrivelse det å legge noe bak seg. Mens kvinner, som også er opptatt av ikke å bære nag, også vektlegger mer angeren hos, og forståelsen fra, den andre. 

Evnen til å tilgi utvikler seg over tid ved at den som tilgir på et område også etterhvert tilgir mer generelt. 

Barn ser på tilgivelse som noe som kommer med tiden, mens foreldregenerasjonen er mer opptatt av situasjonen her og nå. 

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.