Feb 20

Kvinner tilgir lettere enn menn

Sun, 02/20/2011 - 10:46 — F.R.R.

Og foreldre tilgir lettere enn sine barn. Det er en spansk studie som viser dette. Når det gjelder forskjellen mellom kjønnene, mener forskerne at det skyldes forskjeller i evnen til empati, en egenskap som er bedre utviklet hos kvinner enn hos menn. 

Det er forskjellig vektlegging av elementene i begrepet "tilgivelse" mellom menn og kvinner, der menn legger mer vekt på det å ikke bære nag, i min omskrivelse det å legge noe bak seg. Mens kvinner, som også er opptatt av ikke å bære nag, også vektlegger mer angeren hos, og forståelsen fra, den andre. 

Evnen til å tilgi utvikler seg over tid ved at den som tilgir på et område også etterhvert tilgir mer generelt. 

Barn ser på tilgivelse som noe som kommer med tiden, mens foreldregenerasjonen er mer opptatt av situasjonen her og nå. 

(more...)

Comments

janywatson (not verified) says:

I think these lines were written by the women and I know the heart of the women is deep than the ocean. So, no one understands the uk essay feelings of the women in this way. I also try to understand and behavior of the women but I cannot understand.

write my essay (not verified) says:

In case you are looking for essay writers, don’t just check their qualification but you should also check their expertise in your subject that because simply having a masters degree in psychology does not mean the person would also have excellent knowledge in banking and finance. Look for subject-based writers.

assignment writer (not verified) says:

In today’s world of modern education system and fierce competition among students, the criteria of good writing are difficult to meet. Therefore, most of the times students need help to get good grades or score in academic assignments. For this purpose, ASSIGNMENTS HELP UK offers a quality writing service.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.