Nov 14

Tankene vandrer, og det gjør oss mer ulykkelige

Sun, 11/14/2010 - 12:06 — F.R.R.

LittleConversation(140x100cm)

Mennesker bruker opp mot 50% av sin våkne tid til å tenke på noe annet enn det de faktisk gjør i øyeblikket, og normalt gjør det oss ulykkelige. Studien som slår fast dette brukte en egen iPhone-app for å kartlegge folks tanker, følelser, og handlinger, og er basert på 250.000 registreringer.

"A human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind," Killingsworth and Gilbert write. "The ability to think about what is not happening is a cognitive achievement that comes at an emotional cost." 

Tankevandring skiller oss fra andre dyr, og ser ut til å være hjernens foretrukne aktivitet. Vi tenker på det som har hendt, det som kan komme til å skje, og det som aldri vil komme til å skje. 

Med tilfeldig frekvens ble 2250 personer, 18-88 år gamle, via iPhone spurt hvor lykkelige de følte seg, hva de gjorde, og om de tenkte på det de drev med akkurat da, eller om de hadde tankene et helt annet sted. 

I gjennomsnitt brukte forsøkspersonene 46.9% av tiden til å tenke på noe annet enn det de var opptatt av, ingen brukte mindre enn 30% av tiden på dette. Studien viser at vårt mentale liv er invadert av tanker om faktorer som ikke er virkelige, og denne tankevandringen er en mye bedre indikator på vår opplevelse av å være lykkelige enn den aktiviteten vi faktisk er engasjert i. Våre faktiske aktiviteter styrer bare halvparten så mye av vår lykkefølelse som det tankevandringen gjør.

Mest lykkelige er vi når vi elsker (da er det ingen tankevandring heller), samtaler med andre, eller når vi driver med fysisk trening. Minst lykkelige, og mest "tankevandrende", er vi når hviler (ikke har noe å gjøre), arbeider, eller sitter ved en hjemme-PC. 

Og tankevandring var ikke en konsekvens av at vi følte oss ulykkelige, men en direkte årsak til at vi var ulykkelige. 

Religiøse og filosofiske systemer har alltid vært opptatt av at vi blir ulykkelige om vi ikke er fokusert på øyeblikket, og også innenfor behandling har fokusert nærværenhet, mindfulness, blitt et aktuelt tema. Denne studien viser at dette ikke bare er tro, men fakta. 

"Many philosophical and religious traditions teach that happiness is to be found by living in the moment, and practitioners are trained to resist mind wandering and to 'be here now,'" Killingsworth and Gilbert note in Science. "These traditions suggest that a wandering mind is an unhappy mind."

(more...)

Comments

Geir (not verified) says:

Dette var meget interessant. Jeg skulle si noe, men nå kommer jeg ikke på hva det var siden jeg begynte å tenke på noe annet... Men til saken: Dette overrasker jo ikke. Jeg leste et sted som jeg ikke kan dokumentere, at mennesket har 1000 tanker i hodet samtidig, og da reelt og ikke billedlig talt. Men at bare én tanke kan komme fram i bevisstheten om gangen. Det betyr gjerne at vi fortsetter å tenke på en sak selv om nye tanker dukker opp, vi er oss bare ikke bevisst det. En kan jo lure på om intelligens for eksempel har å gjøre med å holde én tanke fremme i bevisstheten over lengre tid, slik at man kan være i stand til å gjennomføre en logisk tankerekke uten avbrudd?

F.R.R. says:

Det er studier som viser at produktiviteten øker dersom man klarer å være fokusert akkurat i øyeblikket, og på øyeblikket. Intelligens er jo ikke bare den klare tanken, men spørsmål om du klarer å omsette det du tenker i resultater. Og executiv intelligens må j henge sammen med i hvilken grad man kan fokusere. 

 

Det beste er at dette kan trenes opp (jeg har utdannelse i mindfulness), slik at det å holde fokus går stadig lettere. Men det kreves øvelse, øvelse og øvelse.

JosephThompson (not verified) says:

I totally agreed to this post that a wandering mind is an unhappy mind. According to the rushessays service, people mind sets are different from one another. Many scientists are still doing experiments on this.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.