Nov 05

Jeg skal f... meg

Fri, 11/05/2010 - 08:47 — F.R.R.

Sinne fascinerer psykologer. For mens det vanligvis anses å være en negativ følelse, du skal helst ikke bli sint, gjør sinne også at man i sterkere grad ønsker seg ting, noe som vanligvis er en positiv emosjon. 

Mennesker som ønsker seg ting hardt, eller som vil noe med stor energi, er mennesker som ofte får utrettet mye. Og sinne har denne komponenten i seg. I sinne ligger det ofte også en sterk motivasjon.

People are motivated to do something or obtain a certain object in the world because it's rewarding for them. Usually this means that the object is positive and makes you happy

Det er en studie fra Nederland som går nærmere inn på dette, referert i Science Daily.

Dette kan forklares ut fra evolusjonsteorier. Når det var lite av f.eks. mat, måtte man kjempe for å få nok til seg selv, en aggressiv holdning for å nå et mål. Det dreier seg om en slags "fight or flight" reaksjon. 

Det morsomme i studien er at den viser at mennesker som arbeider intenst for å oppnå noe, nå et mål, oftest ikke er klar over at denne motivasjonen også har sinne i seg. Men de kan gjenkjenne denne følelsen når de gjøres oppmerksom på den.

For egen del kan jeg jo legge til at den energien som ligger i sinne kan ta retninger vi ikke ønsker, særlig der hvor motivasjonen blir hevn eller skade. 

(more...)

Comments

jessica alex (not verified) says:

An article in which you will learn that how to drive in a good and safe mode. You have to learn everything about the rules and laws of the road before this thing. Make an attempt to and get all the details about the roads, driving and the gas prices in this uk assignment blog.

davidjoe (not verified) says:

I will take a note of your site and continue checking for new data about once every week.You Blade Runner 2049 Luv Jacket know, many persons are looking round for this information, you could help them greatly.Keep sharing your thoughts.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.