Nov 04

Golfstrømmen kan snu i løpet av 100 år

Thu, 11/04/2010 - 10:42 — F.R.R.

Golfstream

Motoren bak Golfstrømmen er i endring, og endringen skjer fort. I dag bringer Golfstrømmen varme fra ekvator til Norge, og det er en viktig grunn til at Norge er isfritt. Strømmen har gått motsatt vei for 20.000 år siden, - da var det istid og Norge var dekket av is. 

Varmt vann strømmer fra gulfen nordover, der det kjøles og synker. Så går vannet tilbake til gulfen der det på ny varmes opp. Dette er i enkelhet slik Golfstrømmen fungerer. Sirkulasjonen henger sammen med saltinnholdet i de forskjellige lagene i strømmen.

Det forskerne nå ser er at klimaendringene er i ferd med å skape de samme forholdene i havet som var der under siste istid. Vi får nå en global oppvarming, men Norge kan samtidig bli ubeboelig pga kulde.

This situation occurred during the ice age 20,000 years ago. Although this was far back in time the results are relevant for our climate today and in the near future. The new study shows that the Atlantic MOC in the past was very sensitive to changes in the salt balance of Atlantic Ocean currents. Similar changes in seawater salt concentration are expected to occur in the North Atlantic in the course of climate warming over the next 100 years 

Kilde: Science Daily

De mest dramatiske prognosene tilsier at isen kan komme i løpet av få år når først betingelsene er til stede. Mens en tidligere antok at siste istid utviklet seg langsomt, vet vi i dag at det skjedde i løpet av meget kort tid.  

(more...)

Comments

Anonymous (not verified) says:

mer varme skader ingen : D

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.