Nov 04

Hos maur som hos mennesker: folkeviljen styrer

Thu, 11/04/2010 - 08:45 — F.R.R.

Ant head closeup

Det er nesten som å velge president. Eller det er som monarken uten reell makt. I maursamfunn er det arbeiderne som har makt, og som velger sin dronning. 

En ny studie fra universitetet i Leicester konkluderer med at det er arbeidsmaurene som bestemmer hvilke maur som skal få utvikle seg og reprodusere seg, det er arbeiderne som velger sin dronning. Og utvalget skjer ut til å resultere i mindre konflikter, og mer orden i maursamfunnet. Mekanismene er utviklet over mer enn 100 millioner år i et så komplekst samfunn som en maurkoloni er. 

I alle fall gjelder dette maur på de britiske øyer. Der råder demokratiet på brutal måte, i det konkurrerende "wannabe" dronninger systematisk blir "henrettet". Men artsfrender på fastlandet i Europa beskrives som mer apatiske, men en synlig laisses-faire holdning. De bryr seg mindre om hvem som blir dronning, og underordner seg også flere dronninger om nødvendig. 

Forskerne er opptatt av å finne forklaringer på de forskjellige måter maursamfunnene organiserer seg på, og har vel en tanke om at samfunnet er mer strømlinjeformet i maursamfunn som er invaderende og aggressive. Hos britiske maur lever kanskje tanken om det britiske empiriet videre, mens maur på fastlandet har tilpasset seg en mer avslappet livsstil. 

Jeg kan spøke med dette, men det er kanskje mekanismer hos maurene som også mennesker kan lære av.

Many animals -- including humans -- live in social groups and, as we all know, the interests of group members are often in conflict and 'arguments' often break out. Ants have some of the most integrated and complex societies found in nature and it is of great interest to understand if there are conflicts within their societies and how they are resolved. Because ants have been living in complex societies for many millions of years, and cooperation is highly important to their success, mechanisms that resolve such arguments should have evolved

(more...)

Comments

NelsonChristian (not verified) says:

Ants appears in anywhere and they are very small insects. In the best essay, I have read the history of this ants which are living in million of years. They are building their home with sand and its really beautiful.

Anonymous (not verified) says:

You have set up a great website, i have read the content you have posted found it very informative and good to read. I have got information which i was looking for.
rubber matting best for wet area matting

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.