Oct 26

Mer energieffektive enn noen gang

Tue, 10/26/2010 - 08:49 — F.R.R.

Britene har aldri vært mer energieffektive enn i dag. De er mer enn tre ganger mer energieffektive nå enn i 1880-årene, og enda mer effektive i forhold til den industrielle revolusjonen. Men samtidig forbruker hver brite tre ganger mer energi nå enn dengang, slik at klimaeffektene av utslipp bare øker.

Det er en studie ved universitetet i Øst Anglia som viser dette. Paradokset er at politikerne ynder å møte kilmautfordringene med nettopp energieffektivisering som løsning. Å kutte energiforbruket med 20% ved hjelp av effektivisering er ikke vanskelig, sier dr. Paul Ward, som står bak denne studien. Det har skjedd også på 20-tallet, 50-tallet og på 80-tallet. Men det har hatt lite å si for det totale klimabildet i dag. 

Om dagens fossil-energi skulle erstattes med bioenergi, ville produktiviteten pr mål måtte bli 30% høyere enn for 200 år siden, og det er usannsynlig at er mulig. Da gjenstår det bare en måte å løse klimautfordringene på: Energiforbruket må reduseres, fordi klimakrisen ikke kan effektiviseres bort. Vi bruker i dag 10 ganger mer energi pr person enn for 200 år siden, og det er her reduksjonene må komme.

The bottom line is that technology can’t contend with the realities of climate change. The only effective solution is to curb consumption. To stand a chance of meeting emissions targets, politicians need to switch their attention from energy efficiency to controls on consumption.

Illustrasjon: Wikimedia commons

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.