Sep 25

Oljen tar slutt, men det gjør også grunnvannet

Sat, 09/25/2010 - 23:01 — F.R.R.

Running water from Fred Rune Rahm on Vimeo.

Vi kan forhåpentlig leve uten olje når brønnene tørker ut, selv om jeg ikke helt klarer å ta inn over meg hva dette betyr for oss. Men vi kan ikke leve uten vann, og uttappingen av grunnvannet i verden har mer enn fordoblet seg de siste tiårene.

Ingen vet egentlig når grunnvannet tar slutt, eller er erstattet av tilsigende saltvann.Ingen vet egentlig hvor store reservoarene er. Men det vi vet er at grunnvannet tappes ut med foruroligende fart, og at store menneskemengder flere plasser på jorda er helt avhengig av dette grunnvannet for drikke, for jordbruk, for å kunne overleve. 

Grunnvannet tappes nå ut i verden med en mengde på 283 kubikk kilometer pr år. Og mest tappes ut i "jordas matfat" som India, Kina, Pakistan og USA. Mens bare 1% av ferskvann i verden er overflatevann, utgjør grunnvannet anslagsvis 30%. Resten består blant annet av isbreer, som nå også smelter på grunn av global oppvarming. Det betyr at om vi "sager over denne grenen", vil konsekvensene bli uoverskuelige.

"If you let the population grow by extending the irrigated areas using groundwater that is not being recharged, then you will run into a wall at a certain point in time, and you will have hunger and social unrest to go with it," Bierkens warns. "That is something that you can see coming for miles."

Og uttappingen skjer stadig raskere, med bakgrunn i økonomisk utvikling i land som så langt har ligget etter vesten i industrialisering og velstand. Med andre ord skjer reduksjonen i grunnvannsreservene stadig raskere. Og uten ferskvann vil store deler av jorda bli ubeboelige, med de sosiale folkevandringer det vil føre til.

Kilde: Science Daily

(more...)

Comments

Jacobe (not verified) says:

I learn lot's of good things in this video and grow more through it.It is trustmypaper good for us and more if you watch this video you know about the basic algorithms of it.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.