Aug 01

I Need To Be a Macho Man

Sun, 08/01/2010 - 21:07 — F.R.R.

Stereotypiene florerer. Beskjedne menn blir ikke likt under jobbintervjuer. I en artikkel i tidsskriftet Psychology of Men and Masculinity slår forskerne fast at under ellers like vilkår vil en beskjeden mann stille dårligere enn både pågående menn og beskjedne kvinner. Beskjedenhet hos en mann vil av arbeidsgivere oppfattes som et tegn på svakhet.

Og om en beskjeden mann skulle bli ansatt, ville beskjedenheten påvirke deres muligheter for ansettelse og god lønn. Studien viste imidlertid at det ikke var defacto diskriminering av disse mennene når det kom til ansettelse, men studien var like klar på at holdningene var der.

Det er for begge kjønn både noe "de må være", og noe "de ikke må være".

Kvinner må være orientert mot fellesskapet og og andre, men de må ikke være dominerende. Mens menn forventes å være mer aggressivt pågående, , dominerende, selvfokuserte og uavhengige. Beskjedenhet hos kvinner blir ikke vurdert negativt, eller påvirker ikke deres status som søker. Kvinner kan fremstå som svake uten at det er noe problem, mens det kan skape alvorlige problemer for den mannlige søkeren.

In the study, 132 female and 100 male student volunteers (who earned partial academic credit for their psychology course) viewed videotaped, 15-minute job interviews of either males or females. All the applicants were paid actors rehearsed to deliver similar, "modest" responses for the gender-neutral position that required strong technical abilities and social skills.

- Science Daily

- Foto: Indiana Jones, Wikimedia commons

(more...)

Comments

Geir (not verified) says:

ja, dette forklarer det meste;-). Men man skulle jo tro at arbeidsgivere visste bedre - og jeg aner vel at dette er mer et amerikansk enn et norsk fenomen. Ellers tenker jeg vel at svake ledere vil foretrekke "svake" menn fordi de ikke vil være trussel mot egen posisjon?

F.R.R. says:

Jeg har arbeidet i næringslivet i mange år, og sittet sammen med mange ledere. Og jeg har blitt bedt om uttale meg om kandidater til forfremmelser etc. Det studien viser er ikke helt fremmed for meg. Kanskje mer utbredt enn vi i et egalitært samfunn vil erkjenne?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.