Jul 15

Projeksjon av vår egen ondskap

Thu, 07/15/2010 - 22:47 — F.R.R.

Er vår krig mot terror en projeksjon av vår egen ondskap? Tanken er ikke utenkelig. For om vi ikke klarer å skape et bilde av den andre som ond, monstrøs, ubarmhjertig og djevelsk, blir vi nødt til å møte vår egen ondskap, vår egen djevelskap. Og vi har ingen å skylde på.

Jeg har lest to artikler i kveld, som begge berører dette temaet, der den ene på en måte forklarer den andre. Den første er i Gulf News, og har overskriften "A moderate Hamas terrifies Israel". Artikkelen prøver å belyse at desto mer Hamas modererer seg, desto mer Hamas inntar en pragmatisk holdning til staten Israel, og desto mer Hamas forsøker å møte krav fra det internasjonale samfunnet, desto mer øker Israel trykket mot Hamas. For et moderat Hamas setter Israels egen politikk, og Israels egne holdninger, i relieff. 

Et moderat Hamas kunne til syvende og sist bringe en palestinsk stat nærmere, noe som ikke er i Israels interesse. Ved å demonisere Hamas, projiserer Israel sin egen ondskap over på en fiende, noe som igjen "rettferdiggjør" Israels egen voldsbruk. Desto mindre motstand fra Hamas, desto mer panikk for Israel, som da må ta stilling til sin egen vold på en annen måte, nemlig ved å rette blikket innover mot seg selv. Det kan Israel ikke tåle.

Tenkningen finner jeg imidlertid klarere uttrykt i en artikkel på World News, under overskriften "Give History A Chance". Artikkelen utgjør et rekke sammenhengende postulater, der både historie, aktualiteter og psykodynamikk bringes inn. Artikkelen er basert på en tale holdt på et symposium med tittelen "Debunking the War on Terror", eller på norsk "Avsløringen av krigen mot terror".

Noen av postulatene er som følger:

  • Jo mer smerte vi påfører andre, desto mer blir vi vant med ondskap, aggresjon og brutalitet
  • Desto mer brutal vi er mot andre, desto mer ødelagt blir vi av at den andre virkelig skal være så ondskapsfull som det vi selv er.
  • I følge Freud er dette hele innholdet i begrepet "projeksjon"
  • Otto Weininger omdefinerer dette til at "det vi hater hos andre, er det vi ikke liker ved oss selv".
  • Når det skjer, vil dynamikken i projeksjonen toppes når den andre er forsvarsløs og uten håp.
  • Desto mer den andre er uten håp, desto mer er vi tilbøyelige til å se vår egen ondskap.
  • Israels behandling av palestinerne er et eksempel på ovenstående. Desto mer palestinerne er forsvarsløse og uten håp, desto mer ond blir Israel

Og så kommer to viktige punkter i denne argumentasjonsrekken:

  • Desto mer onde israelerne blir, desto mer forferdet blir Israel av frykten for terror.
  • I realiteten er Israel forferdet over sin egen ondskap, en ondskap Israel projiserer over på andre.

Ytre fiender har alltid samlet, og ytre fiender har alltid blitt brukt for å rettferdiggjøre egne handlinger, egne holdninger og egen politikk. Ikke minst har ytre fiender kunnet legitimere despotiske ledere, interne krenkelser av borgerrettigheter og politiske systemer som virker vel så ødeleggende på egen befolkning som på det "ytre fienden". Og kanskje handler det hele om projeksjon, noe vi så lett glir inn i, forklart av Freud.

I vår "krig mot terror" har vi godtatt, eller blitt nødt til å godta, innskrenkninger i vår egen frihet, vi har blitt tvunget til å godta mer overvåking, og vi har sett at vesten har kunnet gå på akkord med egne grunnsyn på borgerrettigheter, sogar også tillatt tortur. For å få dette til må vi ha en demonisert fiende, en fiende som kan legitimere vår egen ondskap, vår egen adferd, våre egne drap, - på for eksempel uskyldige barn, kvinner og menn, enten det skjer i Irak eller Afghanistan. 

Og for å kunne legitimere både krig, brudd på borgerrettigheter, og vår egen brutalitet, må vår egen ondskap projiseres over på den andre, og legges på den ondskapen som i utgangspunktet trolig også finnes hos den andre. Den andre, den ytre fienden, må til enhver tid være verre enn oss selv.

For om den andre ikke skulle være verre enn oss selv, være mindre ond enn oss selv, være mindre farlig enn oss selv, måtte vi se og gjøre regnskap for vår egen ondskap. Det er ingen lystelig tanke, og aller minst for makthavere som har brukt projeksjonen for egen politikk og posisjon. 

- Foto: Fra Irak. Wikimedia commons

(more...)

Comments

Placebo (not verified) says:

Det som gjør dette ekstra tragisk, er at folk flest bruker projeksjon som en selvforsvarsmekanisme, mens de med en annen agenda bruker den som et verktøy. Veldig effektivt, veldig farlig. Projeksjon er også veldig utbredt i kommentarfeltene i landets største aviser i forbindelse med innvandringsdebatten. Det minner mye om tidligere dekaders kommunisthysteri, men har en enda mer farlig kjerne i seg, i og med at alle mennesker med tilhørighet til en kultur demoniseres. Jeg håper virkelig ikke at noen klarer å ta ut potensialet i det latente hatet for å øke egen makt og innflytelse.

F.R.R. says:

Og bom jeg følger tanken din videre: De som bruker dette som våpen, vil oftest påberope seg "selvforsvar", - som i innvandringsdebatten.

PS: Jeg har problem med feeden på bloggen din, vel verdt å følge, men jeg får feilmeldinger. Vet ikke hva det er.

Ingjerd (not verified) says:

Veldig bra skrevet! Jeg søkte på projeksjon siden jeg akkurat har begynt på en bok om temaet, en forfatter og psykolog som har skrevet mer inngående om temaet enn Freud, tror jeg: C.G.Jungs elev, Marie-Louise von Franz. I forordet sier hun bl.a. at hver etablering av fiendebilder, er full av projeksjoner og ender i verste fall opp med krig. Videre sier hun at om hvert enkelt individ forsøkte å bli mer bevisst på sine projeksjoner, skulle det ha en større freds-effekt enn all fredsforskning og alle freds-demonstrasjoner. Synes din blogg om Israel/Palestina-konflikten (m.fl.), blir veldig interessant i dene sammenheng. Håper temaet blir mer kjent. Ingjerd.

F.R.R. says:

Hyggelig med positive tilbakemeldinger.Jeg har ikke suget dette av eget bryst, men har referanser. Det du sier om bevissthet omkring egne projeksjoner tror jeg er helt sentralt for en fredeligere verden. Men vil vi bli oss dette bevisst? Jeg tviler.
Lykke til med boken din.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.