Jul 07

Elektronisk avfall dreper fattige

Wed, 07/07/2010 - 19:01 — F.R.R.

Elektronisk avfall øker dramatisk. Og det er fattige i u-land som plukker ut giftige, men verdifulle, metaller fra avfallet. Og problemet vil femdoble seg fram mot år 2020.

Asif, aged seven, spends his days dismantling electronic equipment in a tiny, dimly-lit unit in east Delhi along with six other boys.

“My work is to pick out these small black boxes,” he said, fingers deftly prising out integrated circuits from the pile of PC remains stacked beside him.

His older brother Salim, 12, is also hard at work instead of being at school. He is extracting tiny transistors and capacitors from wire boards.

Når avfallet plukkes fra hverandre, brukes syrer og kaustisk soda til skille ut metallene, og arbeiderne sitter med hendene ubeskyttet i slike oppløsninger timer hver dag. Ved siden av opptak gjennom huden, tas tungmetallene og gassene også opp gjennom lungene.

Blodverdiene av tungmetaller som bly, kvikksølv og krom er 10-20 ganger høyere hos disse arbeiderne enn normalverdiene, med dramatiske konsekvenser for lunger, urinveier og fordøyelsessystem. I tillegg er det snakk om gull og kadmium, alle livsfarlige metaller uten at de som arbeider med dette hverken har beskyttelse, eller kunnskap om det de arbeider med.

Barnearbeid er utbredt, og mange er krøplinger allerede i 40-års alder. De kan ikke sove eller gå.  Problemet er at de fattige ofte har valget mellom denne typen arbeid, eller sultedøden. Og selv om det innføres regler for denne virksomheten i land som India, vil dette neppe nå ut til alle som illegalt og tradisjonelt driver denne virksomheten.

“The irony is that the amounts of metals they extract are traces – fractions of a milligram,” said Priti Mahesh of the Toxic Link environment group.

“PCs, TVs and mobile phones are most dangerous because they have high levels of lead, mercury and cadmium – and they have short life-spans so are discarded more,” she said.

- Kilde: Mumbai Mirror

Noe å tenke på neste gang vi ønsker oss en ny mobiltelefon, selv om den gamle er like godt fungerende. Og dette kommer i tillegg til den elendigheten som selve utvinningen av disse metallene fører til i utgangspunktet i land som f.eks. Kongo.

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.