Jul 05

Å lyve er en (gunstig?) biologisk egenskap

Mon, 07/05/2010 - 10:59 — F.R.R.

Løgnen stresser oss. Men den er en viktig del av vår biologi, og kan i mange sammenhenger være både nødvendig og gunstig. I utviklingshistorien har den en klar funksjon.

Lying, says Feldman, is a basic skill that we learn early on in life. Studies of secretly observed children left alone in a room and forbidden to peek at a toy repeatedly show a widespread ability, not to say willingness, to lie, from as young as three years old. "It's very surprising. They're not particularly good at two or three, but they still use it as a social tactic. By the time they are five or six they actually become very good."

Robert Feldman er professor i psykologi ved universitetet i Massachusetts. Og han har forsket på løgnen som biologisk og sosial faktor i våre liv. Dette er nedfelt i boken Liar: The Truth About Lying.

I og med at løgnen er nedfelt i oss, samtidig som vi egentlig ikke ønsker å forholde oss til at den andre lyver, gjør at løgneren ofte lykkes med sine løgner. For egentlig ønsker vi ikke en samfunn, eller et liv, uten løgner. Det er gjort forsøk på å skape en absolutt sann kommunikasjon, men den kommunikasjonen ble så brutal i sin sannhet at det sosiale brøt sammen.

Å avsløre løgneren ut fra blikk, adferd, eller ved hjelp av tekniske løsninger vil treffe sjeldnere enn om vi kastet mynt og kron. Vi tror vi kan avsløre løgneren mye oftere enn vi faktisk er i stand til å klare det. Og igjen er det fordi løgnen er en del av utviklingshistorien, evolusjonen, den ligger dypt forankret i oss, og trenes opp bevisst og ubevisst gjennom hele livet. 

Og vi lyver alle sammen, noen ganger i det ondes tjeneste, andre ganger i det godes tjeneste. Feldman viser til forsøk der mennesker i kommunikasjon filmes med skjult kamera. I ettertid vil de fleste hevde at de var helt ærlige, men når de så ser filmen av seg selv, ser de lett hvor de enten har løyet, eller hatt en lemfeldig omgang med sannheten.

I andre sammenhenger er vi oss faktisk bevisst løgnen som en del av spillet, slik som i markedsføring, politiske uttalelser, og sosiale konvensjoner. Og noen ganger elsker vi å bli løyet til, i uttalelser som understreker hvor flinke vi er, hvor bra frisyren er osv. Vi vet at det kanskje er løgn når den andre sier det, men vi velger likevel oftest å ta løgnen til oss som "sannhet".

Not only do we learn deception early, and then hone our skill over time, but we use it as a means of achieving success: social, professional, sexual. Indeed, in this respect, lying has come to represent an important evolutionary tactic – one frequently replicated in the world around us. "If you can fool a member of another species and it allows you evade detection, or it allows you to evade being eaten, then that gives you an advantage," argues Feldman.

Problemet med løgnene er imidlertid at de stresser oss, i det grensene mellom det virkelige og fantasiene viskes ut. Med mye løgner blir verden en "liksom-verden", en verden som legger en psykologisk byrde både på løgneren, og dem det blir løyet for. Og så er det dette med moral, fordi Feldman er mer usikker på om løgneren kan påberope seg å lyve på instinkt.

 

"In the end, it makes our relationships less real. People have been found to express regret for pulling something over on another person – even when they think they are doing it to make something better."

Quite how we might pursue a more honest society is unclear. Attempts have been made to live entirely without lies – so-called 'Radical Honesty' – but this may, for anyone who has ever been asked if they like their best friend's unflattering new haircut, sound like a step too far. Certainly, for the time being the task looks like something of an uphill struggle.

Og Feldmans neste studie vil forsøke å vise hvordan internett trolig gjør oss til enda større løgnere enn når vi møter mennesker i det virkelige livet.

Kilde: The Independent

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.