Dec 19

Vil bevise at Bibelen må forstås bokstavelig

Sat, 12/19/2009 - 10:09 — F.R.R.

Når det står i Bibelen at jorden ble til på seks dager, mener de at det er seks døgn, hver på 24 timer. Når Noah reddet liv ved hjelp av arken, var hele jorda under vann, ikke bare Midt-Østen. The Institute for Creation Research har samlet vitenskapsfolk for å bevise dette.

Instituttet ligger i California, og har blant annet åpent et museum som viser skapelsen slik Bibelen beskriver den. Og forskere fra forskjellige disipliner utfordrer den gjengse oppfatningen av jordas og menneskets historie. Etter instituttes oppfatning er jordas historie på bare noen tusen år, ikke millioner av år som de fleste vitenskapsfolk mener. 

Og Darwinske teorier bestrides sterkt,likevel med en slags modifikasjon. Til Examiner.com sier Cindy Carlson at hver dyreart på en måte har en slags stamfar med genetisk materiale til utvikling til mange forskjellige slag. Men de kaller det ikke evolusjon, og tidshorisonten er vesentlig kortere.

The English word “kind,” translated from the Hebrew, is important to understand, Carlson said, because it is not what is meant today by the word “species.” Rather “kind” refers to a much larger group of animals, perhaps at the genus or at the family level. Assuming there was a kind of dog on the Ark, that dog was a prototype for the many breeds of dogs that would follow over the years, as well as for wolves and coyotes. “The two dogs on the Ark had the genetic potential for all the dogs,”Carlson said. “And we don’t call that evolution. We have no problem with the idea of variety in ‘kind.’ We do have a problem with the evolutionary idea than an amoeba can become a man over enough time.”

Uansett har instituttet tatt på seg en formidabel oppgave når det vil forsøke å bevise at Bibelen må forstås som riktig, bokstav for bokstav. Og dersom Cindy Carlson ikke kan tro på dette, faller hele hennes livssyn i grus. Kanskje ville hun fortsatt kunne leve etter den gylne regel om at du skal gjøre mot andre hva du vil at de skal gjøre mot deg, men dersom alt har blitt til ved en tilfeldighet vil det ikke være plass for ideene lenger.

"It would change it incredibly," she responded. "I would no longer look to the Bible for my rules. I would no longer pray every day and have the Holy Spirit show me what he wants me to do." Maybe she still would follow rules "for good" such as the Golden Rule, but otherwise, "I'm not sure what I would do. If everything came by accident—or just evolution—any idea would do.

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.