Dec 12

Obama og "rettferdig krig"

Sat, 12/12/2009 - 10:06 — F.R.R.

Obamas kriger er ikke rettferdige, sier Lene Bomann-Larsen, postdoktor i filosofi til Vårt Land. Hun har forsket på etikk i væpnede konflikter. Selv om hun er kritisk til krigen i Afghanistan, som er en krig mot grupper i en land, og ikke en krig mot nasjonalstaten, er hun mest klar når det gjelder krigen i Irak. Den ble igangsatt som en preventiv krig, der masseødeleggelsesvåpen ble brukt som argument. Saddam Hussein ble fjernet fra makten, men Irak hadde ingen masseødeleggelsesvåpen, og begrepet "preventiv" blir derfor feil å bruke.Lene Bomann-Larsens vurderinger blir ikke mindre aktuelle etter at Tony Blair i dag uttaler seg om krigen i Irak.Tony Blair sier i dagens Times at han ville gått til krig mot Irak uansett, og om han ikke hadde kunnet bruke preventiv krig som argument, ville han brukt andre argumenter. Dette fremkommer i et radiointervju om to dager. For Tony Blair handler det om en større krig mot islam.He also put the decision to go to war in Iraq in the context of a wider battle over Islam. He said: “I happen to think that there is a major struggle going on all over the world, really, which is about Islam and what is happening within Islam.” He said that this struggle had a “long way to go”.Lene Bomann-Larsen sier at den eneste krigen det er en slags allminnelig oppfatning av som "rettferdig" er den andre verdenskrig. Begrepet "rettferdig" avhenger etter min mening av ens eget ståsted, og det er ikke gitt at Obama er den mannen som har krav på den endelige moralske sannhet i så måte. Illustrasjon: Wikimedia commons 

(more...)

Comments

Kompromissløse meninger (not verified) says:

Forstår Lene Bomann-Larsen begrepene hun bruker? Er det Vårt Land som roter med begrepene? Obama har arvet disse krigene, de er altså ikke "hans" kriger.

Men jeg er stadig forvirret hvis Bomann-Larsen er korrekt sitert. Det diskuteres om det finnes rettferdige kriger. Det gjør det sikkert ikke, men å bli tvunget inn i en krig er uansett noe helt annet. Annen verdenskrig er nevnt som en mulig rettferdig krig.

Her mener jeg bestemt at enten må noe gått tapt "in translation", eller så utdanner vi inkompetente synsere her i landet. Annen verdenskrig ble startet av Hitlers annektering av Tsjekkoslovakia og senere angrep mot Polen. Det var ingen rettferdig krig. Polakkene, derimot, forsvarte seg som best de kunne. Det kan ikke være snakk om dette er rettferdig eller ei,  det var en påtvunget situasjon. Altså: Å forsvare seg er ikke å initiere "krig", men et motsvar til krig. Det er sjelden slik at forsvarer "velger" krig.

Angrepet mot Polen utløste via allianser krigserklæringer mot Tyskland fra Frankrike og Storbritannia. Dette handler heller ikke om rettferdighet, men om å respektere inngåtte avtaler og forpliktelser. Dette er et moralsk spørsmål basert på rett til forsvar kontra total pasifisme, også når motparten initierer vold.

Da Tyskland senere angrep Norge og Frankrike hadde de allierte ikke noe valg, de var blitt påtvunget fysisk krig.

Spørsmålet er da egentlig om det er "rettferdig" å forsvare seg ved å ønske å bekjempe angriperen. Jeg kan ikke se at dette har noe med rettferdighet å gjøre. Rettferdig er definert som noe som samsvarer med lover og moral. Noe som er påtvunget kan derfor ikke ha noe med rettferdighet å gjøre, siden både lover og almenn moral tradisjonellt ikke aksepterer rene angrepskriger. Loven og almenn moral i de fleste (alle?) land anerkjenner  imidlertid retten til forsvar - så i fall spørsmålet ikke er om krigen er rettferdig, men om å forsvare seg mot krigen er rettferdig, så er svaret et ubetinget ja.

Rettferdighet som begrep har imidlertid vært debattert filosofisk siden antikken. Bomann-Larsen bruker tilsynelatende begrepet som om det skulle ha en klar definisjon. Det er ikke tilfelle. At noe samsvarer med lover og moral per definisjon skal være  rettferdig forutsetter at lover og moral per definisjon er rettferdige. Altså en sirkellogikk.

Imidlertid altså irrelevant i forhold til de alliertes innsats i annen verdenskrig siden det var en påtvunget situasjon.

Enkelte handlinger innenfor krigen på alliert side kan diskuteres på moralsk grunnlag - men ikke i forhold til begrepet rettferdig. Jeg mener det er en begrepsforvirring her, og at det Bomann-Larsen egentlig snakker om er moral, ikke rettferdighet.

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.