Dec 11

Regjeringen: Det skal bli lettere å kombinere arbeid og pleieoppgaver i hjemmet

Fri, 12/11/2009 - 23:24 — F.R.R.

 Regjeringen legger fram forslag til lovendringer som skal gjøre det lettere for arbeidstakere å pleie pårørende hjemme ved at de foreslår at det skal kunne gis permisjon i opptil 10 dager. Samtidig foreslår regjeringen at retten til arbeidsfri for å pleie pårørende i livets sluttfase utvides fra 20 til inntil 60 dager. Retten til permisjon i inntil 10 dager skal også gjelde pleie for funksjonshemmede pårørende etter fylte 18 år. Det skal ikke gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for den nye 10-dagers permisjonsretten. Regjeringen anfører at ordningen da vil bli for kostbar, mens flere høringsinstanser hevder at ordningen da vil favorisere de som har best økonomi til å ta ut permisjon. Enkelte høringsinstanser har også tatt opp saken i et likestillingsperspektiv, selv om regjeringen ikke spesielt har fokusert på dette i sitt forslag. Regjeringen foreslår også å utvide retten til permisjon og pleiepenger ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase, fra 20 til inntil 60 dager. Pleieytere vil ofte ønske mer tid og å være tilstede helt til pleiebehovet er avsluttet. Ofte oppleves 20 dager som for kort tid, og det vil normalt være usikkert hvor lenge pleiebehovet varer. Det kan gjøre det vanskelig å beregne uttak av permisjon og pleiepenger. En utvidelse til 60 dager vil i stor grad imøtekomme behov for mer tid og redusere tilfeller hvor usikkerhet om varigheten gjør seg gjeldende.- Pressemelding fra regjeringenLovendringen ble vedtatt i regjeringen 11 desember, og skal tre i kraft fra . juli 2010.Hele dokumentet i pdf-format finnes her.

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.