Dec 06

Å mate fuglene griper rett inn i evolusjonen

Sun, 12/06/2009 - 15:08 — F.R.R.

 Vi kan ikke gjøre noe mer uskyldig enn å mate småfuglene i vinterhalvåret. Hva vi da ikke tenker på at konsekvensene kan bli en direkte inngripen i evolusjonen. Vinterforing har splittet en fuglegruppe i to bare i løpet av mindre enn 30 generasjoner. Studien dreier seg om "blackcaps", eller fugler med det latinske navnet "Sylvia atricapilla". Selv om de to gruppene av fugler oppholder seg i det samme området, ble de splittet i to etter at mennesker i mellom-europa begynte med vinterforing. En gruppe migrerte via disse foringsplassene, og den andre gruppen migrerte en annen rute. Det har endt opp med to ecotyper, som til tross for at det er det samme fugleslaget, ikke parer seg med hverandre. Det er mindre kryssparing mellom disse to gruppene enn det er mellom grupper av fugler med mye større avstand mellom seg. Og de har allerede blant annet fått forskjellig vingeform.Denne splittingen i ecogrupper, der de utvikler seg i hver sin retning, er starten på også en genetisk splittelse, slik at de til syvende og sist kan ende opp som to forskjellige fuglearter. Det som taler mot at det blir en genetisk splittelse er at også menneskelig aktivitet endrer seg over tid. I tillegg kommer ytre faktorer som klimaendringer og andre økologiske endringer.Det forskerne ved universitetet i Freiburg vil ha frem, er at evolusjon nesten kan observeres med det blotte øyet, bare vi ser nøeye nok. Og at evolusjonen ikke behøver å ta millioner av år, men godt kan skje i løpet av tiår, - om forholdene ligger tilrette for det.Og forholdene kan være våre fuglebrett."This is a nice example of the speed of evolution," he added. "It is something that we can see with our own eyes if we only look closely enough. It doesn't have to take millions of years."- Science DailyFoto: Blackcap, Wikimedia commons

(more...)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.