Dec 03

Global oppvarming: Adapt or die. Verdens største folkevandringer

Thu, 12/03/2009 - 22:32 — F.R.R.

 Vi diskuterer og diskuterer, men gjør lite. Det er oppsummeringen av vår måte å møte klimaendringene på. Verden krangler om hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og om noe i det hele tatt skal gjøres. Men endringene kommer, og mennesket må gjøre som naturen ellers: tilpasse oss, eller dø. 

Om vår kultur da overlever, for ikke alle er sikre på det. Konsekvensene av en global oppvarming blir dramatiske, og Seth Bohrenstein i The Guardian summerer opp noe av de tilpasningene vi må gjøre:

That means elevating buildings, making taller and stronger dams and seawalls, rerouting water systems, restricting certain developments, changing farming practices and ultimately moving people, plants and animals out of harm's way.

Jeg vet fortsatt ikke om dette siger inn, så jeg gjentar: Vi må flytte mennesker. Eller rettere: mennesker flytter seg selv for å overleve. Vi går inn i tiår med de sannsynligvis største folkevandringene verden noen gang har opplevd. Vår innvandringsdebatt i Norge dreier seg om om noe tusener. Det som kommer er hundretusener, millioner, som alle er desperate for ikke å gå til grunne. 

Og disse menneskene skal bo på et svært lite areal. Tørke fra sør vil kunne møte is fra nord, og i det beltet vi har igjen som beboelig for mennesker vil krympe på grunn av havstigning. 

Global oppvarming og mer is? Et høyst sannsynlig scenarium, fordi de store havstrømmene vil forandre seg, og kanskje dø. Motoren for selve Golfstrømmen er truet, og motorene ved begge polene, der varmt vann kjøles og synker kommer under press. Resultatet blir kulde i nord, Norge islegges. Mens verden som helhet varmes opp, der vi får tropisk tørke i store deler av Asia, samt langt inn i Sør-Europa. 

One difficulty is that climate change is happening rapidly.

"Adaptation will be particularly challenging because the rate of change is escalating and is moving outside the range to which society has adapted in the past" when more natural climate changes happened, U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration chief Jane Lubchenco, a marine biologist, told Congress on Wednesday.

Akkurat: Det skjer fortere enn noen kunne forestille seg. De store konsekvensene vil ikke bli livstruende i min levetid, men trolig i generasjonen etter meg, de vil ramme mine barn og deres barn. Jeg vil leve lenge nok til å se panikken bre seg, og jeg vil leve lenge nok til å høre klageropene:

"Hvordan kunne dere la dette skje?"

Og det verste ved det jeg her skriver: Det er ikke science fiction, men mer sannsynlig enn noen liker å tenke. Og da er det tryggest å lukke øynene og riste det ubehagelige av seg, - så lenge det går. 

(more...)

Comments

Anonymous says:

...men burde strengt tatt diskutere å flytte våre kystbyer lenger inn i landet.

Eller rett og slett ikke diskutere det - men gjøre det!

Lurer på hvor langt vi kommer ved å bruke oljefondet til det. Oljen - som selve årsaken til problemet - vil selvsagt ikke engang finansiere en prosent av de forandringer vi før eller senere vil måtte komme til å gjøre.

Så kan vi bare lure på hvor mange væpnede konflikter verden vil se når krigen om ressurser og land begynner. For slike konflikter vil nødvendigvis komme. Vi mennesker burde ha lært såpass av vår egen historie at vi burde innse at sannsynligheten for slikt er overveldende.

 

 

F.R.R. says:

at din analyse er skremmende riktig. Vi kan grue oss, kanskje mest for dem som kommer etter.

Anonymous says:

Det uhyggelige er jo nettopp at det er våre barn og først og fremst våre barnebarn som må ta støyten. Det skremmer meg på flere plan, fordi det langt på vei brennemerker mennesket som en uansvarlig art.

Vel, endringer kan ennå komme, men desverre tyder mye på at det er det politiske spillet som er prioritert under klimaforhandlingene foran samarbeid og tiltak.

QuintonKessler (not verified) says:

"Out of harms way" - now that is a very, very big commitment. Look at the articles at mypaperwriter to understand why. There is no way people are going to take care of the nature and change their habits.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.