Syndicate content

Blogs

Aug 01
0

Alkohol øker risikoen for hjerneslag

Mon, 08/01/2016 - 11:11 — F.R.R.

Det vi leser er at alkohol beskytter mot hjerte-kar sykdommer. Det vi vet er at alkoholbruk øker risikoen for hjerneslag i betydelig grad. Men det er avhengig av hvor stort konsumet er.

Pavla Kadlecová i Tjekkia har sammen med andre forskere sett på dette, publisert i tidsskriftet Stroke i januar i år. Personer som i voksenalder drikker mer enn to enheter pr dag, har 50% øket risiko for slag i alderen 60-75 år. Men også før denne alderen har de en øket risiko for slag på 35%. Utslagene er større enn for både høyt blodtrykk og diabetes.

Etter 75-års alder vil imidlertid høyt blodtrykk og diabetes igjen blir større risikofaktorer enn alkoholbruk. 

(more...)

Aug 01
0

Alkohol øker risikoen for hjerneslag

Mon, 08/01/2016 - 11:11 — F.R.R.

Det vi leser er at alkohol beskytter mot hjerte-kar sykdommer. Det vi vet er at alkoholbruk øker risikoen for hjerneslag i betydelig grad. Men det er avhengig av hvor stort konsumet er.

Pavla Kadlecová i Tjekkia har sammen med andre forskere sett på dette, publisert i tidsskriftet Stroke i januar i år. Personer som i voksenalder drikker mer enn to enheter pr dag, har 50% øket risiko for slag i alderen 60-75 år. Men også før denne alderen har de en øket risiko for slag på 35%. Utslagene er større enn for både høyt blodtrykk og diabetes.

Etter 75-års alder vil imidlertid høyt blodtrykk og diabetes igjen blir større risikofaktorer enn alkoholbruk. 

(more...)

Mar 16
18

Mindfulness in shortage of time

Fri, 03/16/2012 - 21:23 — F.R.R.

In this periode I am in a chronic shortage of time. Heavy workload, psychological stress and lack of restitution all adds to a sense of restlessness and distress. And it leads to the delution that mindfulness slows down to much, and that there actactually no time left for beeing mindful.

The only thought of this is not at all  mindfulness, besides that the thought is also definitely wrong. Time is a most democratic resource, and my sense of beeing in a hurry all the time is all about a depletion of this essensial resource. 

Point is: It is hard to be mindful when I need it most, and it is hard to meditate when this is the most valuable break I could ever have in this situation.

(more...)

Nov 10
5

Det gjeng an å leva i kvardagen òg

Thu, 11/10/2011 - 20:29 — F.R.R.

Så har jeg gjort første halvdel av en av høstens manøvre: Jeg har fått ved i hus. Han kom med den store hengeren i går, og ettersom jeg er årets siste kunde, kunne jeg bruke den tiden jeg ville på å få den under tak.

Jeg skal jo uansett ha en tilhengerlast til, så jeg gjorde jobben i kveld. Jeg kastet inn noe mellom en og to favner bjørkeved, spesialkappet i passende lengder for meg. Tørr og fin var den i år som i alle år tidligere. 

Det er kontrast til livet med bøker, papirer og PC. Og mens jeg lemper ved i høstmørket, siger Olav H. Hauges ord inn over meg:

(more...)

Oct 24
2

Zen 24.10.2011

Mon, 10/24/2011 - 21:40 — F.R.R.

(more...)