December 2009

Dec 29
0

GSM-koden er hacket, mobilnettet kan avlyttes

Tue, 12/29/2009 - 20:30 — F.R.R.

Karsten Nohl har dekodet GSM-algoritmen, den algoritmen som brukes for å gjøre 80% av mobiltelefonsamtalene i verden private. Rundt seg hadde han et team av 24 hackere, og arbeidet med å knekke koden startet i august.

Sikkerheten i GSM-nettet fungerer ved at telefoner og basestasjoner skifter frekvenser konstant. Nohl hevder at om man har denne koden (tilgjengelig online) samt en laptop med to nettverkskort, er det bare nødvendig med 15 minutters arbeid for å sette opp en "lyttestasjon".

(more...)

Dec 27
4

Kalorirestriksjon kan bli ungdomskilden

Sun, 12/27/2009 - 19:46 — F.R.R.

 
Redusert kaloriinntak, og da særlig i form av sukker (glukose), hjelper kroppens celler til å leve lengre. Det er forskeren Trygve Tollefsbol (norskættet?) ved Universitetet i Alabama som viser dette i en artikkel publisert i The FASEB Journal.

(more...)

Dec 26
0

Revejakt blir igjen tema i Storbritannia

Sat, 12/26/2009 - 12:43 — F.R.R.

Statsminister Brown går til frontalangrep på opposisjonen for å ville gjeninnføre det klassiske revejakten med hunder i Storbritannia. Dette er et klassespørsmål, sier sosialdemokratene til forslaget fra David Cameron om å igjen tillate revejakten. 

(more...)

Dec 23
4

Mennesket er seg selv likt, 2000 år etter Jesus i krybben

Wed, 12/23/2009 - 23:51 — F.R.R.

 Herodes visste ikke hvilket guttebarn som var Jesus, så han drepte alle under 2 år i Betlehem. Trolig dreier det seg om 20 småbarn, en katastrofe for dem som ble rammet, og en stor katastrofe etter datidens målestokk. Men Josef og Maria hadde tatt med seg Jesusbarnet og flyktet til Egypt.

(more...)

Dec 23
0

Lokalstoff

 Ved å søke på stedsnavnet, finner du lokalstoff. Søkefeltet ligger oppe til høyre.

(more...)

Dec 23
0

"Get Together", for ensomhet dreper

Wed, 12/23/2009 - 19:00 — F.R.R.

"Get Together heter det britiske tiltaket mot ensomhet. Og særlig er det aktuelt i julehøytiden, for da er det ingen steder å gjemme seg for ensomheten. Det er tiden for familie og venner, og kontrasten blir uendelig stor til dem som ikke har noen rundt seg.

På de britiske øyene, jeg kjenner ikke tallene fra Norge, vil en tredjedal over 60 år ikke snakke med familie eller en venn en gang i uka, og så mange som en av ti opplever en slik samtale sjeldnere enn en gang pr måned.

(more...)

Dec 23
0

Kina strammer internett-sensuren

Wed, 12/23/2009 - 18:27 — F.R.R.

 Kina har alerede den tøffeste internett-sensuren i verden, kjent som "Great Firewall of China". Nettsteder som  Youtube, Facebook, Twitter samt en rekke bloggsteder og nettaviser er allerede stengt ut. Nå forlanger kinesiske myndigheter at alle domener skal registreres hos myndighetene for ikke å bli sperret. 

(more...)

Dec 23
0

Kina: Dissidenten Liu Xiaobo for retten for å undergrave statens myndighet

Wed, 12/23/2009 - 09:33 — F.R.R.

Han er en kjent kritiker av myndighetene, og en veteran fra oppstanden på Tiananmen i 1989. Liu Xiaobo ble arrestert i 2008 for å ha skrevet et brev der han ba om politiske reformer i Kina, og rettsaken mot ham starter i disse dager. Menneskerettighetsgrupper, EU og USA mener rettsaken er politisk motivert, og ber om løslatelse. 

(more...)

Dec 23
0

Britiske universiteter får dramatiske budsjettkutt

Wed, 12/23/2009 - 09:07 — F.R.R.

Britiske universiteter har fått beskjed om budsjettkutt på 1,5 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av allerede annonserte innsparinger på nesten 2 milliarder kroner. Samtidig er det varslet betydelig økning av studieavgiften. 

Samtidig har universitetene fått beskjed om at utdannelsene skal gjøres kortere, og de skal rettes inn på markedets behov, mens det skal fokuseres mindre på rent akademiske arbeid.

(more...)

Dec 23
0

Hun var symbolet på den kinesiske drømmen, nå er hun dødsdømt

Wed, 12/23/2009 - 08:44 — F.R.R.

 Den 26 år gamle frk Dongyang ble arrestert på et av sine hoteller i 2006. På ti år hadde hun bygget seg opp fra fattig bondepike til en av Kinas rikeste, med en formue på 3 milliarder kroner. Nå er hun dømt til døden for økonomiske forbrytelser.

(more...)